Vsebina Revije SRP 29/30

 
Revija SRP
/Soboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik VII. februar 1999
shtevilka 29-30
 
 
 

 
 
   
   
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
MSh 1339427, DSh 71461965, ZhR 50101 603 404464
i.a: www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica
Jakov Brdar: Nalichje
Izbor likovnih del
Andrej Medved
Tisk
Kopirnica Deu, Kranj
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Lev Detela, Georgij Dvorzhak,
Marko-Mitja Fegush, Matjazh Hanzhek,
Taras Kermauner, Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Andrej Lutman,
Fedor Zhigon
Narochila, distribucija
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, 1000 Ljubljana
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji
vsi sodelavci v reviji
Zavod za odprto druZhbo Slovenija
ISSN 1580-6499
Po mnenju Ministrstva za kulturo RS, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode, za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.