Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
Letnik VI. oktober 1998
shtevilka 27-28
 
 
 
 
   
Izdajatelj revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
Naslovnica
Dushan Kirbish: Ragnarök
Oblikovanje naslovnice,
izbor likovnih del
Jozhe Spacal
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Distribucija
Zalozhba Mihelach
Urednishki odbor
Matjazh Hanzhek - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Georgij Dvorzhak, Marko-Mitja Fegush,
Lev Detela, Taras Kermauner,
Matevzh Krivic, Andrej Lutman
Sponzorji Vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.