Revija SRP 27/28

Ivo Antich

WESTEAST - DVAJSET LET POZNEJE

 

VIZUALIJE

V 1 Franci Zagorichnik : VIDIKI PERMANENTNE REVOLUCIJE (WE 1 - 1978)
V 2 Matjazh Hanzhek : VSE JE MIRNO (WE 1 - 1978)
V 3 Lev Detela : RAZGLEDNICA (1998)
V 4 Ivo Antich : MA-MA-MA (1998)

Shtevilnim obletnicam, ki jih zaokrozhuje leto 1998 (npr.: 1848 - prva zahteva Zedinjene Slovenije, izid Komunistichnega manifesta; 1918 - konec prve svetovne vojne, nastanek SHS, smrt Ivana Cankarja; 1948 - zachetek “dachauskih procesov”, resolucija Informbiroja, nastanek Nove Gorice: 1968 - shtudentski upor na Zahodu, “prashka pomlad”; 1988 - afera JBTZ) se skromno pridruzhuje tudi dvajsetletnica “konkretistichne asociacije” Westeast, ki jo je spomladi 1978 v Kranju bolj ali manj neformalno (pravzaprav zgolj z izdajo prvega zbornika WE avant-garden-party) ustanovil knjizhevnik Franci Zagorichnik, od chigar smrti je v juniju leto naokrog (v nekem pismu je napisal, da je “lipanj” lep mesec - besedna igra s hrv. narechno obliko “lip”). Ker je prichujochi zapis namenjen prilozhnostni refleksiji “krozhenja chasa” in nekaterim znachilnim drobcem prostorsko-chasovne “simbolike” tega krozhenja, velja posebej omeniti, da se takó leto Zagorichnikove smrti kot letoshnja letnica pokrivata z dvema stoletnicama, povezanima z Mallarméjem, francoskim simbolistichnimpesnikom in zachetnikom t. im. konkretno-vizualne poezije ali v shirshem smislu konkretizma. Leta 1897 je namrech izshla za konkretizem in sploh za literarni avantgardizem dvajsetega stoletja temeljna Mallarméjeva pesnitev Met kock nikdar ne bo odpravil nakljuchja, naslednje leto pa je pesnik umrl. Istega leta se je rodil Anton Podbevshek, prvi slovenski pesnishki avantgardist in s tem po svoje seveda tudi predhodnik slovenskega konkretizma, ki je pravzaprav do nekaterih skrajnih konsekvenc izpeljana izkushnja ekspresionistichne, modernistichne in (neo)avant-gardistichne (samo)kritichne likovno-literarne refleksije.

Kljuchen je ravno sklop “likovno-literarno”, kajti v Metu kock se je zgodil epohalni preboj obichajne avtomatizirane linearnosti teksta v likovno odprtost lista papirja. Zgodil se je , kot bi rekel konkretist Gomringer, prehod “od verza do konstelacije”, pri tem pa je drugi pojem vzet iz omenjene Mallarméjeve pesnitve, ki jo je mogoche razumeti kot preroshko vizijo (titanikovskega) brodoloma 20. stoletja in nemochi “triumfalnega” racionalizma pred neizbezhnim hazarderstvom nakljuchja. Dvestoletje racionalizma kot tehnoloshke prakse je nastopilo z industrijsko in hkrati tudi z druzhbeno (francosko) revolucijo; slednja ima vedno pechat vdora iracionalnega v obichajni bivanjski mehanizem, chetudi se utemeljuje z racionalistichnim teoretichnim konceptom. V luchi te prepletenosti racionalnega in iracionalnega je z razgledishcha 90-ih let mogoche gledati na umetnost (literaturo) 20. stoletja kot na ekspresijo radikalne krize identitete, v kateri se je znashel subjekt novoveshkega humanizma. Kriza identitete se kazhe tudi kot dramatichno soochenje tradicije in avantgarde, pri tem pa je po Metu kock mozhno kakrshnokoli avantgardistichno izkushanje “konca umetnosti”, vse do spoznanja, da je konec lahko tudi “nov zachetek”. Se pravi, da je po Metu kock in kljub njemu mogoche (znova) pisati tudi sonete, poanta pa ob koncu stoletja (tisochletja) ne more biti nich drugega kot odprtost umetnostnega prostora do vsakrshnih poetik in tudi do takih dejstev, kot sta npr. “rdecha” in “chrna” veja avantgarde (npr. futurizem z “rdechim” Majakovskim in “chrnim” Marinettijem, torej slavilcema dveh nasprotnih totalitarizmov, tipichnih za 20. stoletje) ali izvir slovenskega konkretizma v Preshernu (njegova Zastavica in druge besedne igre, zlasti “beg-Bog”). Slovenijo strateshko definira pojem “Ljubljanska vrata”, ki niso ne zahod ne vzhod, ampak “vsakega pol”, torej WESTEAST ali “IST SVET” kot mozhnost “za vse”..

_______
(Na gornji chlanek se navezujejo konkvizualije tistih sodelavcev WE, ki so tudi sodelavci SRPa; razvrshcheni so v obratnem abecednem redu.. - Izbor in opomba I.A.)

 

 

VIZUALIJE

V 1 Franci Zagorichnik : VIDIKI PERMANENTNE REVOLUCIJE (WE 1 - 1978)
V 2 Matjazh Hanzhek : VSE JE MIRNO (WE 1 - 1978)
V 3 Lev Detela : RAZGLEDNICA (1998)
V 4 Ivo Antich : MA-MA-MA (1998)

 

 

Franci Zagorichnik

 

VIDIKI PERMANENTNE REVOLUCIJE

___
V 1
 
 

 

Matjazh Hanzhek

 

VSE JE MIRNO

____
V 2
 
 

 

Lev Detela

 

RAZGLEDNICA

 
___
V 3
 
 

 

Ivo Antich

 

MA-MA-MA

 

___
V 4