Vsebina Revije SRP 25/26
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik VI. februar 1998
shtevilka 25-26
 
 

 

 

   
Izdajatelj revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
Naslovnica
Vladimir Makuc: Pokrajina z gnezdom
Oblikovanje naslovnice,
izbor likovnih del
Jozhe Spacal
Oblikovanje teksta
 
Georgij Dvorzhak
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
in iz avtorjevega arhiva
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Distribucija
Zalozhba Mihelach
Urednishki odbor
Matjazh Hanzhek - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Georgij Dvorzhak, rachunalnishko graf.
oblikovanje, Marko-Mitja Fegush,
Lev Detela, Taras Kermauner,
Matevzh Krivic, Andrej Lutman
Sponzorji
Vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.