Revija SRP 25/26

Dokument 2

Urednishtvo Revije SRP
pri zalozhbi LUMI
 

Slovenskim knjizhnicam in slovenski kulturni javnosti

 

Sposhtovani!

Ob nezavidljivem gmotnem polozhaju slovenskega knjizhnicharstva smo se v letu 1995 pri urednishtvu Revije SRP odlochili za brezplachno poshiljanje nashe revije sploshnoizobrazhevalnim, visokosholskim, nekaterim specialnim in gimnazijskim knjizhnicam (blizu 200 izvodov revij). Ker se je Revija SRP posvechala tudi raziskovanju programa nacionalnega medija RTV Slovenija, smo jo brezplachno poshiljali tudi Svetu in vodstvu RTVS (po 50 izvodov). S to svojo odlochitvijo pa smo zheleli podpreti predvsem slovenske knjizhnice kot mnozhichni medij posebnega pomena, ki so v stagniranju sploshne nacionalne kulture iz leta v leto bolj prepushchene same sebi.

Revija je delovala nekomercialno, ni bila zgolj artikel, ki si ishche svojo ciljno publiko na trzhishchu blaga in storitev. Njena osrednja dejavnost je bila posvechena raziskovanju vrednot in vrednotnih sistemov ter literarnim dejavnostim, vkljuchno z radijskimi igrami in TV scenariji, pa stripu in likovni umetnosti. Revijo je obchasno podpiral Zavod za odprto druzhbo Slovenija. Glavni sponzorji pa so bili vsi sodelavci v reviji. Brez te podpore revija ne bi mogla izhajati zhe shesto leto.

Nezadostna pozornost drzhavnih kulturnih dejavnikov neodvisnim slovenskim kulturnim ustvarjalcem (navdushencem) in, lahko bi rekli, vedno bolj ochitno onemogochanje le-teh, pa zhanje svojo setev. Siromashenje duha oz. zevajochi “vrednotni vakuum” hochesh nochesh obchutimo tudi pri Reviji SRP. Tako kot knjizhnicam se dogaja sedaj tudi nam in po nashem mnenju vse bolj ochitno vsej slovenski kulturi. Obchutimo (predvsem) izostreno vprashanje smiselnosti kulturno-vrednotnega prizadevanja na Slovenskem.K temu obchutku po svoje prispeva tudi ukinitev rubrike “Periodika” v nashem vodilnem dnevniku Delo (Knjizhevni listi); rubrika je omogochala pregled shirshega zhivljenja revij na Slovenskem in je bila zato pomembna zlasti za manjshe, manj znane, nepriviligirane publikacije.

Ne govorimo kar tako (na pamet). V Reviji SRP ste lahko spremljali (v rubriki dokumenti) konkreten primer tehnologije uradnishkega onemogochanja “nebodigatreba” resnichno neodvisne revije na Slovenskem. Menimo, da nas Ministrstvo za kulturo ni samo sistematichno spregledovalo, ampak da nas je s svojim odnosom sistematichno onemogochalo (kljub podpori DS RS). V takem polozhaju smo prisiljeni v shestem letu rednega izhajanja - v nemogochih razmerah - vsaj zachasno umiriti, t.j. zachasno ustaviti nashe kulturno-literarno in strokovno javno delovanje. Potrebujemo ponovni premislek o smiselnosti nashega nadaljnjega trmoglavega prizadevanja. “Che ne, pa ne, pa kdaj drugich, ali kdo drug.”

Prichakujemo boljshe chase za vas, pa za vso slovensko kulturo in vas lepo pozdravljamo!

Urednishtvo Revije SRP
zanj
odgovorni urednik
Matjazh Hanzhek
 
V Ljubljani, januarja 1998