Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik V. oktober 1997
shtevilka 23-24
 
 
 

 
   
Izdajatelj revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
Naslovnica
Shtefan Planinc: Nazaj v prasvet
Oblikovanje naslovnice,
izbor likovnih del
Jozhe Spacal
Oblikovanje teksta, rachunalnishko graf. oblikovanje
Georgij Dvorzhak
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
in iz avtorjevega arhiva
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Distribucija
Zalozhba Mihelach
Urednishki odbor
Matjazh Hanzhek - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Georgij Dvorzhak, rachunalnishko graf.
oblikovanje, Marko-Mitja Fegush,
Lev Detela, Taras Kermauner,
Matevzh Krivic, Andrej Lutman,
Rajko Shushtarshich
Sponzorji
So vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.