Revija SRP 23/24

Dokument 3

/Pojasnila Zalozhbe Lumi in Matjazha Hanzhka, odg. urednika Revije SRP/

 

Matjazh Hanzhek
Revija SRP
Rusjanov trg 10, 1000 Ljubljana
 

 

Ob odgovoru Odbora za mladinsko periodiko Ministrstva za Kulturo Drzhavnemu svetu

 

Priznam, da nismo nikdar prosili za subvencijo Odbora za mladinsko periodiko. Vemo, da nasha revija ne izpolnjuje kriterijev za mladinsko periodiko. Preprichan pa sem, da izpolnjuje kriterije za revije in chasopise s podrochja knjizhevnosti ter druzhboslovne in humanistichne literature. To priznava tudi odgovor Ministrstva. Ne razumem pa, zakaj Revija SRP v petih letih ni dobila nobene dotacije; she vech, revija ni bila vredna niti odgovora na vchasih zhe kar obupne proshnje za odgovor.

In tu bi zachel razmishljanje o Odgovoru.

Drzhavna sekretarka Majda Shirca pishe, da Ministrstvo odgovarja na vloge na razpis v svojem letnem programu v posebni publikaciji. To ni res. Ministrstvo v publikaciji objavi imena revij in knjig ter ostalih projektov, ki jih bo subvencioniralo. Tisti, ki pa niso izbrani med srechnezhe, odgovora ne dobijo. Iz objave je mogoche videti, kdo je dobil subvencijo, ne pa kdo in zakaj je ni dobil. Ali se je vloga izgubila na poshti ali v sobanah Ministrstva ali pri odgovornem svetovalcu, ali je bila vloga pomankljiva, ali je subvenciji nasprotovala komisija - vsega tega ni mogoche izvedeti. In seveda naslednje leto postopek popraviti, izboljshati vlogo ali izboljshati projekt. Ker tega ni, tudi ni mozhna kontrola morebitne samovolje. In na to chlovek najprej pomisli, che se postopki tako trdovratno in uporno skrivajo, kot se to dela v primeru Revije SRP. Na ostalih Ministrsvih prosilci dobijo sporochilo o morebitni zavrnitvi z obrazlozhitvijo in pravnim poukom za pritozhbo, kar se mi zdi normalno. Na Ministrstvu za kulturo pa ne.

To velja za vloge, ki so prishle na vsakoletni razpis. Ker pa Ministrstvo ne deluje le enkrat v letu, najbrzh dobi tudi med letom kakshno vlogo, proshnjo, ali vsaj pohvalo in pozdrav. Vsaj od nas pri Reviji SRP je taka pisma dobivalo. A ne odgovarja tudi na ta pisma. Letos je Revija SRP zaprosila za odobritev izrednih sredstev za natis ene shtevilke ob jubilejnem letu izhajanja (4.2.1997), a ni dobila niti pozitivnega niti negativnega odgovora.

Majda Shirca pishe, da ministrstvo odgovori tudi pisno tistim izvajalcem, ki to izrecno zhelijo. Zhal moram povedati, da drzhavna sekretarka ali lazhe ali pa ne ve za dejstva. Za revijo Srp smo velikokrat ustno in pisno prosili za odgovor in pojasnilo, a ga nikoli nismo dobili. Che je trditev drzhavne sekretarke resnichna in na zahtevo ministrstvo tudi odgovarja, potem ima MK do revije Srp neko posebno odklonilno politiko.

Taka praksa neodgovarjanja seveda pri prosilcih, ki so leto za letom brez obrazlozhitve zavrnjeni, nujno ustvarja vtis, da se za tako politiko skriva nekaj sumljivega. Tudi che chlovek ni nagnjen k paranoji. Che je vse v redu, zakaj se to tudi ne napishe. Saj le ustno komuniciranje omogocha naknadno kakrshnokoli razlago. Na primer tako, kot je sedaj. Ozrachje, ki dishi po Kafki, kot sem ministru Shkoljchu 9. 4. 1997 tudi napisal. In prosil za odgovor, pogovor, razlago, pojasnilo. Odgovora nisem dobil, pa cheprav po besedah drzhavne sekretarke ministrstvo odgovarja. Odgovora nismo dobili tudi lansko leto (22. 4. 1996), ko smo prosili: “Prosimo vas samo to, da nam pojasnite, zakaj Revija SRP ne more dobiti subvencije MK RS? Natanchneje, zakaj nobena zavrnitev proshnje za subvencijo nima pisne oz. vsebinske utemeljitve? Tako she sedaj ne vemo, kaj je z njo tako hudo narobe, da je delezhna sistematichno doslednega zavrachanja oz. onemogochanja ...?” Odgovora po vech kot enem letu nismo dobili. In iz pisma leta 1995 (22. 2.): “Prosimo pa Vas samo to, da nam pojasnite, zakaj Revija SRP ne more dobiti subvencije MK RS.” Vsa ta pisma so bila objavljena tudi v Reviji SRP. Vse izdane shtevilke revije pa smo poshiljali na MK, pa cheprav nas ministrstvo ni subvencioniralo.

To je najbrzh dovolj za dokaz o tem, da MK ne odgovarja niti na pisne niti na ustne proshnje ali zahteve.

Taka kafkovska klima seveda omogocha vsakovrstne shpekulacije. Kot to, da Revija SRP ni kandidirala ali pa je kandidirala z nepopolnimi vlogami. Ko sem svetovalca za zalozhnishtvo Premrla vprashal, ali so nashe vloge prishle, ali so v redu in zakaj nismo dobili subvencije, je odgovoril, da so vloge v redu, subvencijo pa je zavrnila komisija, ker Revija SRP ne ustreza merilom. Shele iz odgovora Drzhavnemu Svetu pa zvem, da proshnja za leto 1996 ni bila popolna, kar najbrzh pomeni, da komisija o njej sploh ni razpravljala. (Kaj pa prejshnja leta?) Na proshnjo, da bi vzroke za zavrnitev pisno obrazlozhil, me je zavrnil z izjavo, da na MK nimajo prakse pisnih obrazlozhitev. Zavedam se, da g. Premrl ta najin pogovor lahko zanika. Tako ostaja le moja beseda proti njegovi. In nekaj pisem s proshnjami za obrazlozhitev zavrnitve, ki smo jih poslali MK. In objavili v Reviji. Toda Kafkov sistem vztrajno gradi MK in ne Revija SRP. Revija nasprotno ves chas dela javno, objavlja vse dokumente, kar je morda tudi vzrok za njeno sistematichno in dosledno zavrachanje. Da Revija ni dala programske zasnove in urednishkega programa, tudi ne more biti res. Dovolj je citirati le del enega izmed pisem MK: “Prav tako vam dostavljamo tudi vse ostale zvezke revije. .... V revijah boste lahko nashli vse potrebno o programski orientaciji Revije SRP, ... .” Itd.

In che konchno tudi sprejmemo dejstvo, da je bila vloga nepopolna, ali ne bi mogli tega sporochiti. Che so uradniki na MK tako visoko nad kulturnimi ustvarjalci, da jih ne morejo prositi za dopolnitev vloge (kar je praksa na vseh “nekulturnih” institucijah), bi na izrecno ustno in pisno proshnjo lahko odgovorili tudi naknadno. In se to naslednje leto ne bi vech ponovilo. Ali ni naloga MK tudi ta, da skrbi za kulturno ustvarjanje in morda umetnike, ki so po pravilu neveshchi birokratskih poslov, opozori na morebitne napake v njihovih dopisih ter s tem reshi marsikateri pomemben projekt. Ali pa si uredniki pri vsaki nepopolni proshnji veselo manejo roke, chesh: “She enega bomo lahko izlochili! In nikakor mu ne povejmo, zakaj, da bo naslednje leto ponovil napako.” In naslednje, in naslednje.

Trdim, da je odgovor Ministrstva za kulturo neresnichen in le nadaljuje dosedanjo prakso sprenevedanja, ki je zhe vechkrat pripeljala do vrste konfliktov med kulturnimi ustvarjalci in Ministrstvom.

 

Za Revijo SRP
odgovorni urednik
Matjazh Hanzhek
________
Opomba: Sledi nekaj spremnih dokazilnih dokumentov, she prej pa zahvala Poldetu Bibichu