Revija SRP 23/24

Dokument 2

/Odgovor MK - Odbora za mladinsko periodiko, Majde Shirca, drzhavne sekretarke MK/

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA KULTURO
ODBOR ZA MLADINSKO PERIODIKO
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 178 59 39 Telefax: 178 59 02
Shtevilka: 403 - 425/97
Datum: 20. 6. 1997
 
 

Drzhavni svet Republike Slovenije Shubicheva ulica 4, 1000 Ljubljana

 

ZADEVA: Odgovor na vprashanji o reviji SRP iz dopisa sht. 611-02/93-1/5 z dne 4. 6. 1997

 

Poshiljamo Vam odgovor na vprashanji v zvezi s subvencioniranjem revije SRP, ki ju je zastavil drzhavni svetnik Polde Bibich:

l. Na osnovi kakshnih kriterijev reviji SRP ni bila nikoli odobrena subvencija?

Ministrstvo za kulturo financira ali sofinancira revije, ki objavljajo ali obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistichne in kritishke prispevke ter prispevke iz humanistichnih in druzhboslovnih ved, posebno prispevke o leposlovju in drugih umetnostih ter o kulturi sploh. Temeljna vrednostna merila in kulturnopolitichna nachela, ki jih uposhteva pri tem, so: kakovost, odmevnost v shirshi in strokovni javnosti, obetavnost programa za prihodnje leto ipd.

Revija, ki je ministrstvo she ni financiralo, mora poleg letnega urednishkega programa, predrachuna in druge razpisne dokumentacije prilozhiti she programsko zasnovo in izvode izdanih shtevilk zadnjega leta, da je mogoche presojati upravichenost njene vloge za financiranje.

Revija SRP, ki po svoji vsebini - kakor jo je mogoche razbrati iz dosegljivih izdanih shtevilk - sicer sodi med revije, ki se lahko potegujejo za subvencijo Ministrstva za kulturo, se za leto 1997 ni vech priglasila za subvencioniranje. Pri vlogi za financiranje v letu 1996, na primer, pa sta manjkala programska zasnova in urednishki program za leto 1996, torej vsa vsebinska dokumentacija. Iz tega sledi, da revija Srp ni izpolnjevala dveh razpisnih pogojev za subvencioniranje.

2. Zakaj ministrstvo reviji SRP ne posreduje odgovora, kljub njihovim vlogam v zadnjih petih letih, saj verjetno to ni praksa ministrstva v podobnih primerih?

Ministrstvo dobiva v sklopu letnega razpisa shtevilne vloge in zlasti na podrochju zalozhnishtva njihovo shtevilo skokovito narashcha. Spricho tega se je - na podlagi tolmachenja pravne sluzhbe - uveljavila praksa, da ministrstvo odgovarja na te vloge z objavo in obrazlozhitvijo letnega programa v vsakoletni publikaciji, ki jo tudi predstavi na tiskovni konferenci. Izvajalcem, ki izrecno zhelijo dobiti pisni odgovor, pa odgovori ministrstvo tudi pisno.

Majda Shirca

DRZHAVNA SEKRETARKA