Vsebina Revije SRP 21/22
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
Letnik V. junij 1997
shtevilka 21-22
 
 
 
Izdajatelj revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
Naslovnica
Zvest Apollonio: Jesensko zharenje
Oblikovanje naslovnice,
izbor likovnih del
Jozhe Spacal
Oblikovanje teksta, rachunalnishko graf. oblikovanje
Georgij Dvorzhak
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
in iz avtorjevega arhiva
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Urednishki odbor
Matjazh Hanzhek - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Georgij Dvorzhak, rachunalnishko graf.
oblikovanje, Marko-Mitja Fegush,
Lev Detela, Taras Kermauner,
Matevzh Krivic, Andrej Lutman,
Rajko Shushtarshich
Sponzorji
So vsi sodelavci v reviji
SSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.