Revija SRP 21/22

Dokument 5

Zalozhba LUMI d.o.o.
Rusjanov trg 10, Ljubljana
in
Urednishtvo Revije SRP
 
Odprto pismo
Drzhavnemu svetu RS
Shubicheva 4, Ljubljana

Sposhtovani gospod Ivan Kristan, predsednik DS RS

 

Razveselili smo se, ko smo izvedeli za pobudo komisije DS RS za ureditev pravichnejshega oz. enakomernejshega subvencioniranja revij na Slovenskem. Malo manj smo bili veseli, ker med poklicanimi revijami, ki naj bi razlozhile svoje financhne probleme in pobude za njihovo morebitno razreshevanje, zopet (po nakljuchju?) ni bilo Revije SRP. Sedaj redno izhajamo zhe peto leto in tezhko boste nashli revijo, ki se tako krchevito bori za svoj obstoj, seveda zgolj financhni.

Revija SRP naj bi bila naslednica, nadaljevala naj bi tradicijo leta 1983 ukinjenega Biltena SShP RTVL, glasila Sluzhbe za shtudij oz. raziskave programa RTVL/S. To se nam (kljub obljubam) ni posrechilo. RTVS revije ni priznala, pa tudi prepovedala je she ni. Problem revije je formalno she vedno v shestletnem postopku ustanavljanja, priznavanja oz. tihega zavrachanja, natanchneje recheno spregledovanja. Medtem je revija prerasla prvotno nachrtovano usmeritev (vrednotno orientacijo), ki jo sedaj, tako menimo sodelavci in urednishki odbor, dostojno predstavlja zainteresirani slovenski javnosti. Sprva je izhajala po dve dvojni shtevilki letno, kasneje tri. Najboljsho sliko o reviji si boste sami ustvarili, che si jo vsaj malo ogledate. Zato vam prilagamo dosedanjih 10 zvezkov (t.j. 20 sht. Revije SRP), v njih boste v rubriki Dokumenti lahko nashli tudi za nas najpomembnejshe javne apele, proshnje in vchasih tudi nekoliko jezne proteste javnim osebam in institucijam sistema, ki so odlochali o obstoju in neobstoju revije oz. katerim smo svoje vloge naslavljali.

Che samo na kratko povzamem, je nashe glavno vprashanje: Ali je pri nas (v RS), v nashi novi demokraciji mogoche javno izrazhanje (pisanje, objavljavljanje) svojskega in neodvisnega mishljenja?

V reviji se spet in spet vrachamo k temu vprashanju in odgovor seveda ni enoznachen, ne pritrdilen ne zanikujoch. Ta svoboda misli in pisanja je povsem zagotovljena v revijah, ki so blizu virom mochi, lahko bi rekli, ki so ljube sistemu, njegovim institucijam; drugache recheno, che za revijo stoji neka stranka, neka akademija, neki forum ali neki mochan lobby. Che pa tega ni, che je revija resnichno neodvisna in pri tem she sproshcheno ali vchasih celo ekstremno kritichna, potem se ji ne bo dobro godilo, godilo se ji bo nekako tako kot Reviji SRP.

Revija SRP seveda ni prepovedana, da pa je nebodigatreba, je vech kot ochitno. Mediju mochi - RTVS - je trn v peti, cheprav jo zakon zavezuje k javnosti delovanja na vseh podrochjih (tudi na podrochju javnosti raziskovalnih porochil in programov). Na MK RS revija zhe peto leto ne dobi niti tolarja subvencije. In kar je she bolj zachudenje vzbujajoche, niti neprestano javno zahtevane utemeljitve za zavrnitev subvencioniranja ni in ni, uradniki ministrstva (vkljuchujoch ministre) ne odgovarjajo niti na uradne vloge niti na javne apele. Seveda se tu in tam najdejo kakshne redke izjeme (vsakemu se posebej v reviji javno zahvalimo). Na MK RS je bil to enkrat Jozhe Osterman, na RTVS pa Vojko Stopar in Peter Mori. Vendar oni ne morejo financirati revije, financirali so raziskavi (po pogodbi), ki sta bili objavljeni v Reviji SRP. Pomembnejshi financer je bil Zavod za odprto druzhbo - Slovenija, vendar she zdalech ne v zadostni in prichakovani meri. Vechkrat smo jih navedli kot glavnega ali prvega sponzorja, dasi to niso bili in smo jih v resnici vechkrat navedli kot sponzorje, kot so nas dejansko financirali. Glavni sponzorji so vsi sodelavci v reviji (likovniki, pesniki, pisatelji, esejisti idr.), ker dajejo svoje avtorske storitve zastonj.

Vendar, vprasham vas, zakaj je njihovo delo "brez vrednosti", t.j. nima cene, cheprav menimo, in mnogi nam to priznajo, ima zgledno vrednost, vrednotno orientacijo? Che bi isti avtor objavil isti prispevek v neki drugi subvencionirani reviji, bi seveda dobil honorar.

Ponavljam vprashanje je: Ali v nashi novi demokraciji ni pravi chas za neodvisne revije? Ali je pri nas svobodno izrazhanje misli, posebej kritichno pisanje v resnichno neodvisni reviji mogoche le ob izjemni zavzetosti sodelavcev, tistih, ki jim je veliko do take revije, kot Revija SRP je?

 

Svojskost Revije SRP

Vodilo Revije SRP so tri vrednotne orientacije individua, tega ne nepomembnega drobca v sistemu institucij. Te vrednote so: Svoboda, Resnica, Pogum. Pomembne so, vsaka od njih posebej, pomembno je prezhemanje teh vrednot.
Tak namen ima tudi urednishtvo Revije SRP, ki nadaljuje leta 1983 ukinjeni Bilten SShP,
(Sluzhbe za shtudij oz. raziskave programa RTVL).
Institucija brez spomina je kakor podjetje brez knjigovodstva,mochni in mogochni v njej pochno, kar jih je volja, ker vse, kar pochno, utone v pozabljivi zavesti chasa.
 
Pa she nekaj osebnega k Spovedi sistemu II. (Iz prispevka R.Sh. Odmevi preteklosti, Revija SRP 21/22,1997, ne ponavljamo, ker je v tej reviji na strani 206.)
V vednost: Komisiji za negospodarske dejavnosti DS RS, Zoltan Jan

Prilagamo 10 zvezkov Revije SRP; (sht.: 1-20)

Za urednishtvo Revije SRP
odg. ur. Matjazh Hanzhek
Ljubljana, 25. marca 1997