Revija SRP 19/20

Dokument 2

Zalozhba Lumi d.o.o
in
Revija SRP

 

RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA
Svetu in vodstvu Radiotelevizije Slovenija
 
Zahvala za enkratno spozoriranje Revije SRP

Oktobrska shtevilka Revije SRP 17/18, 1996 je izshla po odlochitvi preds. Sveta RTVS Vojka Stoparja, da se bo zavzel za mozhnost subvencioniranja javnosti raziskovanja na RTVS. Publiciranje raziskav v Reviji SRP je v.d. gen. dir. ing. Peter Mori podprl oz. omogochil z enkratnim financiranjem materialnih stroshkov za tiskanje enega zvezka revije. Urednishtvo se jima v imenu bralcev Revije SRP za to gesto zahvaljuje.

Ljubljana, novembra 1996

Zalozhba Lumi
Revija SRP
Matjazh Hanzhek