Revija SRP 19/20

Andrej Lutman

ISKANJE PROSTEGA CHASA
(Scenarij za kratki film)
 

1. uvod: Megleno jutro. Ljudje vzhigajo avtomobile, techejo za trolo in nanjo, techejo skoz rdecho luch semaforja... skratka, hitijo na delo.

Soba. Junak in Muza spita na lepo postlani postelji. Tiktakanje ure.

Zapozneli ljudje bezhijo na delo. Prebujanje mesta. Na vogalu bloka sloni Postava z ekscentrichnim obrazom. Bujenje mesta.

1. zachetek: Soba. Skoraj prazna. V njej le omara in postelja, na kateri spita Junak in Muza. Nad budilko zraven postelje na tleh je na strop privezana opeka. Junak se bliskovito prebudi, ko zazvoni budilka, in jo ugasne. Junak lezhe nazaj, zapre ochi.

Prebujanje mesta. Hrup avtomobilov.

Junak vstane, se pretegne. Oblechen je v progasto pizhamo. Muza she spi, kot da je ni v sobi. Vidi se ji le shop las in nago stopalo. Junak odide iz sobe.

Prebujanje mesta s Postavo z ekscentrichnim obrazom.

Junak se vrne v obleki. Prizhge cigareto, gleda skozi okno.

(Od 1. uvoda do zdaj se slishi tiktakanje ure.)

Vhod v blok, da se vidi stopnishche. Junak pride po stopnicah dol. Pri vhodu v blok zdolgochasena Blagajnicharka za blagajno. Junak ji placha in odide iz bloka. Ustavi se in zre okoli. Za Junakom na vogalu bloka sloni Postava z ekscentrichnim obrazom, ki s premiki glave sledi premikom Junaka. Junak je ne opazi, odide za vogal.

1. dogodek: Junak hodi med ljudmi po plochniku. Sredi plochnika lavor, poln vode. Junak se skloni nadenj in gleda v vodo, ki vzvalovi in razbije odsev Junakovega obraza.

Voda v lavorju se zbistri. Spet se pokazhe odsev Junakovega obraza. Lavor je na peshchini prazne morske obale. Junak se pochasi odmika od lavorja, hodi naokrog, se enakomerno oddaljuje. Pridruzhi se mu Muza (ko je dovolj dalech, da se Muza ne spozna). Objameta se in obsedita na obali. Slishi se morje.

Voda se spet zbistri. Odsev Junakovega obraza. Lavor spet na plochniku. Junak odide dalje.

(Ta 1. dogodek dá Junaku modro liso chez obraz, ki jo nosi skozi vsa nadaljna dogajanja, kakor tudi vse dodatke, ki so po vsakem dogodku omenjeni.)

2. dogodek: Junak prispe v gozd brez podrastja. Na drevju so obesheni kondomi, napolnjeni z barvami. Med debli so zhenske, med njimi Muza, ki ne izstopa. Spredaj hodi Lovec in strelja v kondome, da barve shkropijo po deblih in tleh. Junak hodi za njim in pobira ostanke gume in jo spravlja v zhep. Zhenske med debli z roko kazhejo na Junaka in se na ves glas smejejo in krohotajo. Lovec in Junak se oddaljujeta in priblizhujeta med pochetjem, zhenske se obrachajo za njima in med smehom kazhejo na Junaka. Junak stopa dalje. Streli in krohoti se oddaljujejo.

(Ta 2. dogodek dá Junaku kose pobarvane gume, ki mu gledajo iz zhepa.)

1. meddogodek: Iz gozda pride Junak pred stavbo. Pred stavbo placha Blagajnicharki za blagajno, vstopi in izstopi na zheleznishki postaji. Stopi na vlak.

3. dogodek: Na vlaku. V kupeju sedijo potniki, med njimi Muza, ki ne pritegne pozornosti, ter Junak, ki gleda skozi okno. Vstopi Potnica. Vidi se samo od zadaj, ne obraza. Z ritjo se ustavi pred Junakovim obrazom. Junak se zazre v rit. Izraz pozhelenja. Nezhno jo prime. Potnica, ki spravlja kovchek nad sedezhe, se pochasi obrne proti Junaku. Gledata se, se muzata. Nato se Potnica sunkovito zasmeje. Vse zobe ima zlate in jih z nasmehom poudari. Junak zgrozhen odmakne pogled in se spet zazre skozi okno. Vozhnja se nadaljuje.

(Ta 3. dogodek dá Junaku zlat make up okrog ochi.)

2. meddogodek: Steklo na vlakovnem oknu, skozi katero gleda Junak, postane steklo na vratih gostilne. Junak placha Blagajnicharki za blagajno in vstopi v gostilno. Sede, narochi kavo, zhganje in cigarete. Zeha, pije, kadi. Prichne brati chasopis. Pri sosednji mizi sedi druzhba, v kateri je tudi Muza. Junak pride do vesti o znanstveni odpravi.

4. dogodek: Nekaj ljudi, med katerimi je tudi Muza, pripravlja gumijast choln. Na bregu ljudje, med njimi Novinar. Raziskovalec sede v choln in odvesla po vodi. Vsi napeto spremljajo dogajanje in ga komentirajo. Novinar vse fotografira in si zabelezhi. Raziskovalec privleche iz vode shkatlo in jo dvigne visoko nad glavo. Na obali navdushenje. Novinar vse fotografira in belezhi. Ko Raziskovalec pride na breg, ga vsi radovedno obstopijo, tako da se ne vidi, kaj je pravzaprav vzrok navdushenja. Novinar ne pride zraven, pach pa od strani vse fotografira in belezhi.

(Ta 4. dogodek dá Junaku chasopis, ki ga pred odhodom iz gostilne zbashe v zhep, tako da mu she vedno gleda ven.)

3. meddogodek: Gostilna. Junak dalje lista chasopis. Kronika, vest o uboju.

5. dogodek: V gostilno pride Ubijalec in na slepo ustreli par nabojev v nakljuchnega chloveka in odide. Ljudje iz gostilne (med njimi tudi Muza) se zgnetejo okrog Ustreljenca. Junak nemo zre. Slishi se zavijanje sirene. Junak prelista do osmrtnic. Ljudje nesejo Ustreljenca iz gostilne. Na Junakovi obleki se pojavijo rdechi madezhi. Junak placha zapitek, zbashe chasopis v zhep, odide iz gostilne. Spet placha Blagajnicharki za blagajno, sede na kolo, ki je prislonjeno na steno gostilne, in se odpelje.

(Ta 5. dogodek dá Junaku rdeche madezhe na obleki.)

4. meddogodek: Junak se pripelje v park. Kolo prisloni na drevo in se pridruzhi gruchi ljudi. Preden se jim pridruzhi, placha Blagajnicharki za blagajno, ki je zraven drevesa, kamor Junak prisloni kolo.

6. dogodek: Grucha ljudi. Med njimi Muza in Junak (vendar ne skupaj). Sredi gruche Govornik, ki z neartikuliranimi glasovi, krichanjem, polbesedami, medmeti, vzdihi... ter pantomimo reproducira vsebino, katere smisel ni ekspliciten, nanasha pa se na lutko, ki jo ima poleg sebe. Slishi se hrup avtomobilov. Grucha ljudi Govornikovo pochetje spremlja apatichno. Pochasi njegovo pochetje preide v kulminacijo in Govornik zachne trgati lutko in te kose metati med ljudi, da bi she bolj podkrepil svoje pochetje. Med ljudmi ni odziva. Tudi Junak vse sprejema apatichno in brez zanimanja. Vidno je utrujen. Govornik vrzhe zadnji kos lutke med ljudi, preneha s pochetjem in odide z zadovoljnim izrazom na obrazu. Ljudje she nekaj chasa postopajo naokrog in se pochasi razidejo. Na tleh lezhi Junak. V rokah stiska kos lutke. Pristopi Muza.

(Ta 6. dogodek dá Junaku kos lutke, ki jo stiska v rokah.)

Zakljuchek: Park. Na tleh lezhi Junak z vsemi dodatki, ki jih je dobil skozi dogodke. Muza mu pomaga na noge. Muza placha Blagajnicharki za blagajno zraven drevesa, na katero je she vedno prislonjeno kolo. Muza podpira Junaka, ki je odsoten in se utrujen vleche, in skupaj zapustita park.

Pred blokom: Postava z ekscentrichnim obrazom s premiki glave spremlja Muzo in Junaka, ko prideta izza vogala in vstopita v blok. Muza placha Blagajnicharki za blagajno. Odideta po stopnicah.

Soba: Vstopita Muza in Junak. Tiktakanje ure. Muza polozhi Junaka na posteljo in mu odstrani vse dodatke, ki jih je Junak dobil skozi dogodke, in jih polozhi v omaro. Obrishe mu obraz in cunjo prav tako polozhi v omaro in jo zapre. Muza sleche Junaka, odnese obleko iz sobe. Vrne se oblechena v spalno srajco. Prinese pizhamo, obleche Junaka, ga polozhi v posteljo in pokrije. Muza naravna budilko, ugasne luch, ki jo je ob prihodu prizhgala, in lezhe v posteljo.

Pred blokom: Par ljudi hiti domov. Ulichne svetilke osvetljujejo Postavo z ekscentrichnim obrazom, ki sledi hitechim ljudem s premiki glave.

Soba: V poltemi Junak in Muza spita. Tiktakanje ure.

Mesto: Pripravlja se za spanje. Trola pripelje par ljudi, ki odhitijo domov. Megla, tishina. Na vogalu bloka sloni Postava z ekscentrichnim obrazom.

2. uvod: Jutro. (glej 1. uvod!)

2. zachetek: Ista soba. Tiktakanje ure. Ko zazvoni budilka, jo Junak ugasne ter zaniha opeko, ki je privezana nad budilko. Junak lezhe nazaj.

Mesto: Prebujanje. Hrup avtomobilov.

Soba: Muza vstane. Oblechena je v spalno srajco. Opeka niha, tiktakanje ure. Muza odide iz sobe.

Mesto: Prebujanje s Postavo z ekscentrichnim obrazom.

Soba: Muza se vrne v obleki. Ustavi nihajocho opeko in odide iz sobe. Tiktakanje ure. Junak v postelji se ne zgane.

Vhod v blok: Po stopnicah pride Muza. Placha Blagajnicharki za blagajno in odide iz bloka.

Pred blokom: Muza se ozre naokoli. Postava z ekscentrichnim obrazom sledi s premikanjem glave hoji Muze. Muza je ne opazi in odide za vogal. Postava z ekscentrichnim obrazom se odlepi od vogala in s pochasnimi koraki zasledi Muzi.

 

Konec.

 

______
Opombe:
1. Vse dogajanje do 2. uvoda je dogajanje enega dne. Zachne se z jutrom in koncha z mrakom, nochjo. Med vsem dogajanjem postaja Junak vidno izchrpan, kar se kazhe z vedno pochasnejshim premikanjem, s postanki, z globokim dihanjem... in se stopnjuje v 6. dogodek, ko Junak omaga.
2. Muza se pochasi odkriva, tako da se shele v zakljuchku dá ugotoviti, da je ves chas prisotna.
3. Glasbe ni. Vsi zvoki so zvoki okolja, kjer se dogajanje godi, ter zvoki, ki so posebej omenjeni.
4. Obleke vseh oseb so obleke vsakdana, razen pri tistih, katerim obleka poudari funkcijo.