Vsebina Revije SRP 17/18
 
 
 
 
Revija SRP
 
 
Letnik IV. oktober 1996
shtevilka 17-18
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Izdajatelj revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
Naslovnica
Jozhe Spacal: TV scenografija, Eurosong, 1993
Oblikovanje naslovnice,
izbor likovnih del
 
Jozhe Spacal
Oblikovanje teksta
Georgij Dvorzhak
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Urednishki odbor
Matjazh Hanzhek - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Marko-Mitja Fegush, Lev Detela,
Taras Kermauner, Matevzh Krivic,
Andrej Lutman, Rajko Shushtarshich,
Franci Zagorichnik
Sponzorji
Zavod za odprto druzhbo - Slovenija
So vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.