revijasrp.si
 
 
 
 
Revija SRP
 
 
Letnik IV oktober 1996
shtevilka 17 - 18
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Revija SRP
1996 17/18

Vsebina Revije SRP 17/18

 

         
 
Tanja Plevnik
Tihozhitje ko mi pri nogah zaspish, pesmi
4
 
 
Franci Zagorichnik
Pesmi iz Dajle , Gazela negacije, pesmi
11
 
 
Andrej Lutman
Dvig, Potnik, Zhanjci nochi, proza
16
 
 
Jozhek Shtucin
Sacra plastica, pesmi
21
 
 
Charles Bukowski
prev.: Jolka Milich
Branje poezije, pesmi
27
 
 
Lev Detela
Pisateljeva mala apokalipsa
/Iz pogovorov pod tovarnishkimi dimniki/, proza
36
 
 
Egist Zagorichnik
Zhivljenje zvoka, radijska igra
46
 
 
Marko-Mitja Fegush
 
Med levim bregom in Padanijo ali Namishljeni razgovor s prvim doktorjem arhitekture
 
51
 
 
 
Ivo Antich
Poezija, kinematografija, televizija; pesmi 
57
 
 
Ivo Antich
Iliada, Sanje rdeche sobe, stripa
59
 
 
Franko Bushić -
Goran Gluvić
Poezija v stripu, strip
61
 
 
Ivo Antich
Vizija “antichnega” totalitarizma,
Divje (kitajske) nochi, belezhki o stripu
 
64
 
  Milosh Radosavljević Antique, (stran iz strip albuma)
65
 
 
Franz
Slonokoshchena lutka (stran iz strip albuma)
66
 
 
Ivo Antich
Karikatura in televizura, karikaturi
67
 
 
Rajko Shushtarshich
Streha sveta /Obisk dolincev na strehi sveta/, esej
68
 
 
Ivo Antich
Na strehi sveta s kitajskimi ochmi /Televizijske belezhke/, chlanek
79
 
 
Jozhe Spacal
Likovna dela /televizijske scenografije/
81
 
 
Lev Detela
Tiranija intimnega brez intimnosti /Televizijski medij v aktualni politiki za v potroshnishtu razdajajochega se chloveka /, chlanek
 
93
 
 
Taras Kermauner
Politika, pravica, vest /Ob Petanovi dramatiki IV/, razprava
95
 
 
Matjazh Hanzhek
Socialna stratifikacija v Sloveniji; Primer izobrazhevanje, chlanek
121
 

Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema

 
Rajko Shushtarshich -
Matjazh Hanzhek
Vrednote socialne stratifikacije III
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi; Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema (samoupravnega soc.); Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifikacije:
128
 
 
 
 
- socialne spremembe - ohranitev obstojechega socialnega reda
130
 
 
 
 
- socialna neenakost kot osnovna vrednota stratifikacije
132
 
 
 
 
- status kot sintetichna evaluacijska dimenzija (evaluacijska vrednota)
136
 
 
 
 
- aktualizacija vrednot v socialno veljavnem vrednotnem sistemu SS
142
 
 
 
 
- stalishcha kot indikator deklariranih in dejanskih (socialno veljavnih) vrednot
147
 
 
 
 
- realizacija socialno veljavnih vrednot (zadovoljstvo z realizacijo vrednot na individualnem in institucionalnem nivoju)
158
 
 
 
 
- norme in sankcije kot indikatorji vrednot (vrednotno utemeljevanje sankcij)
161
 
 
 
 
- aktualizacija nevrednot (v odnosu do statusa in legitimitete institucij)
165
 
 
 
 
- vrednotni sistem socialne stratifikacije v Zhivalski farmi
169
 

Dokumenti

 
Dokument 1
Luj Peixin
prev.: Natasha Mueller
Kitajski vecher /Nagovor gospoda Luja Peixina, veleposlanika LR Kitajske v Sloveniji/
 
172