Revija SRP 17/18

Luj Peixin

Dokument 1

KITAJSKI VECHER
Nagovor gospoda Luja Peixina, veleposlanika Ljudske republike Kitajske v Sloveniji
(K Tibetanskim zgodbam)
 

Sposhtovane gledalke in gledalci, dober vecher. Najprej bi se rad zahvalil Radioteleviziji Slovenija, ki mi je dala prilozhnost, da pred kamerami spregovorim Slovencem, obenem pa mi dovolite, da v imenu milijarde in 200 000 Kitajcev prenesem lepe pozdrave in zhelje prijaznim drzhavljanom Slovenije.

Nocoj bo TV Slovenija pokazala prvega od treh filmov o kitajskem Tibetu. Da bodo slovenski gledalci lazhje razumeli ozadje filmov, bom na kratko opisal zgodovino in sedanje stanje v Tibetu.

Tibet je ena od kitajskih avtonomnih pokrajin in zajema 1,22 milijona kvadratnih kilometrov ozemlja, kar znasha 12,8% celotnega kitajskega ozemlja, na njem pa zhivi 2,19 milijona ljudi.

Kitajska je zvezna drzhava, ki jo sestavljajo razlichne etnichne skupine. Tibet je zhe od nekdaj neodtujlivi del Kitajske in je bil vedno v pristojnosti centralne kitajske vlade. Po nastanku Ljudske republike Kitajske leta 1949 so se Centralni ljudski komite in krajevne tibetanske oblasti po pogajanjih sporazumeli o mirni osvoboditvi Tibeta. Sklenili so naslednje: da se tibetanski sistem dednega nasledstva in vladanja dalajlame ne bo spremenil, da bodo sposhtovali ljudske obichaje in zagotovili svobodo vere ter da bo regionalna avtonomija za manjshinsko prebivalstvo zagotovljena v sklopu avtonomne pokrajine Tibet. Po letu 1959 se je zachela demokratichna reforma, s katero smo ukinili fevdalno-tlachanski sistem. Milijon tlachanov in suzhnjev v Tibetu je bilo osvobojenih. Septembra 1965 je bila uradno ustanovljena avtonomna pokrajina Tibet.

Vse od zachetka 50-tih let je drzhava she posebej podpirala gospodarski razvoj Tibeta. Namenila mu je veliko denarne podpore, podprla posebne projekte in vlozhila sredstva v izgradnjo infrastrukture. Od 80-tih let do danes se denarna sredstva v te namene povishujejo iz leta v leto. Centralna oblast Tibetu vsako leto dodeli 0,1 milijarde amerishkih dolarjev. Ministrstva zvezne drzhave in pokrajin, obchine in avtonomne regije morajo nuditi Tibetu materialno, strokovno, financhno in tehnoloshko pomoch. S tem si prizadevajo izboljshati tibetansko gospodarstvo in raven zhivljenja ljudi. V 40-tih letih je v Tibetu vlada porabila vech kot 4 milijarde amerishkih dolarjev za financhno podporo in vlaganja v infrastrukturo.

Leta 1994 je bil bruto narodni dohodek na prebivalca 6,5 krat vechji kot leta 1965, raven zhivljenja Tibetancev pa se je neverjetno izboljshala. Centralna vlada je v Tibetu nachrtovala 62 gradbenih projektov, med katerimi je 40 zhe izpeljanih, ostali pa bodo konchani she letos. Tibet je dozhivel globoke zgodovinske spremembe. Leta 2000 se bo bruto narodni dohek na prebivalca (od dohodka iz leta 1993) podvojil. Letno bo narashchal za 10% in vechina ljudi bo zhivela precej dobro.

Kljub precej hitremu gospodarskemu razvoju sposhtujemo tibetanske obichaje, zagotovljena pa jim je tudi svoboda vere.

Vlada je vlozhila precejshen del sredstev in obnovila verska poslopja. Leta 1989 je drzhava namenila vech kot 6 milijonov amerishkih dolarjev za obnovo svetovno znane palache Potala. Leta 1994 je drzhava namenila vech kot 8 milijonov amerishkih dolarjev za vech kot 600 kilogramov zlata in 500 kilogramov srebra za izgradnjo spominske dvorane desetemu panchenu.

Dragi gledalci in gledalke, tu in tam iz sredstev obveshchanja slishite o dalajlami in njegovi dejavnosti. Rad bi izkoristil prilozhnost, da povem nekaj besed o njem. dalajlama je bil eden izmed verskih voditeljev v kitajskem Tibetu. Po nastanku nove Kitajske je dalajlama podprl mirno osvoboditev Tibeta. Marca 1959 pa je na pobudo tujih sil peshchica reakcionarnih fevdalcev v Tibetu izpeljala oborozheni upor, saj so hoteli razdeliti drzhavo. Zadnjih 30 let se dalajlama, ki zhivi v tujini, zavzema za tako imenovano neodvisnost Tibeta, s katero hoche spodkopati narodno enotnost in razdeliti drzhavo. Zato dalajlama ni navadna verska osebnost, temvech politichna osebnost v izgnanstvu, ki zhe dolga leta skusha spodkopati narodno enotnost in pod pretvezo, da gre za verska vprashanja, razdeliti drzhavo.

Dragi gledalci in gledalke, nobena od drzhav na svetu Tibeta ne priznava za neodvisno drzhavo. Tibetansko vprashanje je izkljuchno notranja zadeva Kitajske. Kitajsko ljudstvo ne bo nikoli dovolilo, da se Tibet odcepi od domovine, nikoli pa tudi ne bo dovolilo, da bi se tuje sile vmeshavale v reshevanje tibetanskega vprashanja. Upam, da vam bodo moj uvod in filmi, ki jih boste videli, pomagali, da boste razumeli tibetansko kulturo. Vabim vas k ogledu, vesel pa bom tudi vashih pisem.

Na koncu se she enkrat zahvaljujem TV Slovenija in glavnemu uredniku, ki je ta intervju omogochil.

Prevod iz angleshchine: Natasha Mueller

_______
Opombe urednishtva: bralcem Revije SRP, ki poznajo svojskost vrednotne orientacije in institucionalne vrednote medija v legitimiteti sistema, posebej njen izredno slab zgodovinski spomin, bo takoj jasno, da tega dokumenta nismo mogli spregledati, to je ne objaviti ga v Reviji SRP. Vendar dokument zahteva globlji premislek in obsezhnejshi komentar, vsaj analizo predgovora in oceno zgodb. Za vas sta to storila Rajko Shushtarshich in Ivo Antich v svojih prispevkih v tej reviji: (Streha sveta, Na strehi sveta s kitajskimi ochmi).
Oddaji sta bili na sporedu TVS1: 29.4.1996 nagovor gospoda Luja Peixina in prva zgodba: Dandzin in njegova druzhina; 6.5.1996 Glavna sestra in njena zgodba; na tretjo napovedano (Slikar Bude) pa she chakamo.
Opomba glede shtevila Kitajcev: napaka je v dokumentu najbrzh nastala le pri tipkanju, mishljena je milijarda in dvesto milijonov Kitajcev. Popravljene napake pri podnaslavnju pa smo vnesli v dokument.