revijasrp.si

 

 

  

 

  Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

 

 

 

 

 

Letnik 29, junij 2021

shtevilka 157/158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revija SRP

junij 2021 shtevilka 157/158

 

Vsebina Revije SRP

 

 

 

Ivo Antich

 

 

157/158, 4

Peter Amalietti

 

157/158,5

Arkadij Videmshek

 

157/158,8

Tom Veber

 

157/158, 11

Andrej Lutman

 

157/158, 18

Lev Detela  

 

157/158, 20

  

 

157/158, 20

Ivo Antich 

 

157/158, 20

Ivo Antich

 

157/158, 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevajalnica

Dzhelaludin Rumi

prev.: Peter Amalietti

 

157/158,25

 

 

 

prev.: Ivo Antich

 

157/158,23

prev.: Jolka Milich

 

157/158, 23

Likovna priloga

Damir Globocnik

 

157/158, 23

France Mihelich

Likovna dela /reprodukcije/

157/158, 32

Ivo Antich

Janez & Jovan/strip – karikatura/

157/158, 41

Damir Globocnik

 

157/158,42

Esejnica

Evgen Spektorski   

 

157/158,49

Mavro Orbini

 

157/158, 54

Peter Amalietti

 

157/158, 92

Za zgodovinski spomin

Jozhe Procházka

 

157/158, 95

Janez Hrovat

 

157/158, 106

Janez Hrovat

 

 

157/158, 111

Jelka Pshajd

 

157/158, 128

 

Iz zgodovinskega spomina

Damir Globocnik

 

157/158,130

Branko J. Hribovshek

Imhotep mlajshi - Kako sem zgradil Veliko piramido II

157/158,130

Damir Globocnik

 

157/158,138

Vprashalnica

Jolka Milich

 

157/158,186

 

157/158,195

Dokumenti

Ivo Antich

 

157/158,195