Vsebina Revije SRP 155/156

 

  Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

 

 

 

 

 Letnik 29, februar 2021

shtevilka 155/156

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj revije

 

 

 

REVIJA SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana

i.a: http://www.revijasrp.si

e.m: urednishtvo@revijasrp.si

 

utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III

 

Naslovnica

France Mihelich, Kurent, 1989

Izbor likovnih del

Damir Globochnik

Postavitev za tisk

Revija SRP, Ljubljana

Urednishtvo

Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

 

Urednishki odbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Antich

Lev Detela

Damir Globochnik

Jolka Milich

Rajko Shushtarshich

 

Narochila, prodaja

 

Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana

Izposoja na dom

Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana

Revijo financirajo

sodelavci

ISSN 1580-6499