Revija SRP 155/156

Ivo Antich

 

»DOCUMENT OF QUARANTINE TREATMENT«

ali kako NUK predstavi SRP

 

(portal dLib.si)

»Za razvoj in vzdrzhevanje portala dLib.si skrbi Narodna in univerzitetna knjizhnica, ki nanj prispeva tudi vechji del gradiva.« (cit.).

Na tem portalu je Revija SRP predstavljena z naslednjo opombo:

»Revija Srp je slovenska literarna revija, ki izhaja v posodobljenem prvotnem slovenskem chrkopisu bohorichici. Izhaja obchasno v Ljubljani. Vsebuje pesmi in zgodovinske oziroma kulturno-zgodovinske eseje. Ima tudi tiskano verzijo.« (cit.) 

Ustrezala bi opomba v dopolnjeni (z dejstvi popravljeni) obliki:

Revija Srp je slovenska literarna revija, ki izhaja v posodobljenem prvotnem slovenskem chrkopisu bohorichici. V tiskani in digitalni verziji izhaja v Ljubljani obchasno, nacheloma trikrat letno: februar, junij, oktober ter julija tudi s posebno slov.-angl. shtevilko kot Lives Journal. Vsebuje literaturo vseh zvrsti, prevode, esejistiko (predvsem kulturno-zgodovinsko z alternativnimi pogledi), pa tudi aktualnejshe polemichno-kritichne zapise. V vsaki shtevilki posebno pozornost posvecha likovni umetnosti z naslovnico in z obsezhno barvno prilogo ter z objavami stripa, karikatur in ilustracij. Izdaja tudi zbirko predvsem digitalnih knjig Pogum.

 

________

Komentar optimista (naivnezha):

»Od urednishtva portala dLib.si zahtevajte zamenjavo povrshno pomanjkljive opombe z ustrezno!«

 

Komentar pesimista (realista):

»Bodite hvalezhni, da vas ugledna nacionalna institucija sploh uvrshcha na svoj portal in vam tako omogocha vsaj formalno preseganje vashe obskurne karantene!«

 

 

________

(zapis iz generalne kovid.karantene.si, november 2020)