revijasrp.si

 

 

  

 

  Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

 

 

 

 

 

Letnik 29, februar 2021

shtevilka 155/156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revija SRP

februar 2021 shtevilka 155/156

 

Vsebina Revije SRP

 

 

 

Ivo Antich

Peter Amalietti (1955-2020)

In memoriam souredniku Revije Srp

 

155/156,4

Peter Amalietti

Brezbozhnikova molitev

155/156,5

Arkadij Videmshek

A zarje ni dochakal

155/156,8

Tom Veber

Rodi se zhalost

155/156,11

Lev Detela  

Na samotnem otoku (Pesmi iz koronskega obdobja) 

155/156,18

Andrej Lutman

Tri oslikanke 

155/156,23

Ivo Antich 

Rubini

155/156,25

Ivo Antich

Kovidlager (epigramizmi)

155/156,27

Janko Valjavec

Pojocha travica

155/156,30

Ivo Antich

Karabah ali Chrnvrt (horror dvogovor)

155/156,33

Prevajalnica

Dzhelaludin Rumi

prev.: Peter Amalietti

Edina Ljubezen

155/156,39

Nahapet Kuchak

prev.: Ivo Antich

Hajreni

155/156,42

 

 

Likovna priloga

Damir Globocnik

Groteska zhivljenja in smrti 

155/156,44

France Mihelich

Likovna dela /reprodukcije/

155/156,52

Ivo Antich

Janez & Jovan/strip – karikatura/

155/156,61

Damir Globocnik

Dezhelni glavar na Kranjskem Friedrich vitez von Kaltenegger

155/156,62

Damir Globocnik

Zachetki delovanja Fotokluba Hrastnik

155/156,69

Esejnica

Branko J. Hribovshek

Imhotep mlajshi – Kako sem zgradil Veliko piramido

155/156,72

Evgen Spektorski   

Religiozna problematika pri Turgenjevu, Tolstoju in Dostojevskem

155/156,96

Mavro Orbini

Kraljestvo starih Slovenov (III)

155/156,101

Peter Amalietti

Bratomorna slovenska zgodovina – nachrtni genocid

155/156,139

Za zgodovinski spomin

Jozhe Procházka

Ljudska shtetja v Avstriji in koroshki Slovenci

155/156,142

Janez Hrovat

Ob stoti obletnici Senzhermenske pogodbe

155/156,153

Janez Hrovat

Dojemanje politichno-upravnega in jezikovno-geografskega fenomena Zedinjene Slovenije v 21. stoletju

 

155/156,158

Jelka Pshajd

Cilina izha na Gornjih Slavechih

155/156,175

 

Iz zgodovinskega spomina

Damir Globocnik

Baragov kip v Dobrnichu

155/156,177

Hinko Smrekar

Prolog za razstavo pri Obersnelu

155/156,185

Hinko Smrekar

Pripombe k raziskovanju tragike Ivana Cankarja

155/156,189

Hinko Smrekar

Nekaj stvarnih pripomb, pojasnil in popravkov k obrisu osebe in osebnosti Ivana Cankarja

155/156,192

Vprashalnica

Ivo Antich

Cepivo – praznichno pecivo? (Vprashanja iz obsednega stanja)

155/156,196

Dokumenti

Ivo Antich

»Document of quarantine treatment« /ali kako NUK predstavi SRP/

155/156,198

Cepivo – praznichno pecivo? (Vprashanja iz obsednega stanja)