revijasrp.si

 

 

  

 

  Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

 

 

 

 

 

Letnik 29, februar 2021

shtevilka 155/156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revija SRP

februar 2021 shtevilka 155/156

 

Vsebina Revije SRP

 

 

 

Ivo Antich

Peter Amalietti (1955-2020)

In memoriam souredniku Revije Srp

 

155/156, 4

Peter Amalietti

Brezbozhnikova molitev

155/156,5

Arkadij Videmshek

A zarje ni dochakal

155/156,8

Tom Veber

Rodi se zhalost

155/156, 11

Andrej Lutman

Tri oslikanke 

155/156, 18

Lev Detela  

 

155/156, 20

  

 

155/156, 20

Ivo Antich 

Rubini

155/156, 20

Ivo Antich

Kovidlager (epigramizmi)

155/156, 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevajalnica

Dzhelaludin Rumi

prev.: Peter Amalietti

Edina Ljubezen

155/156,25

 

 

 

prev.: Ivo Antich

 

155/156,23

prev.: Jolka Milich

 

155/156, 23

Likovna priloga

Damir Globocnik

 

155/156, 23

France Mihelich

Likovna dela /reprodukcije/

155/156, 32

Ivo Antich

Janez & Jovan/strip – karikatura/

155/156, 41

Damir Globocnik

Dezhelni glavar na Kranjskem Friedrich vitez von Kaltenegger

155/156,42

Esejnica

Evgen Spektorski   

Religiozna problematika pri Turgenjevu, Tolstoju in Dostojevskem

155/156,49

Mavro Orbini

Kraljestvo starih Slovenov (III)

155/156, 54

Peter Amalietti

Bratomorna slovenska zgodovina – nachrtni genocid

155/156, 92

Za zgodovinski spomin

Jozhe Procházka

Ljudska shtetja v Avstriji in koroshki Slovenci

155/156, 95

Janez Hrovat

Ob stoti obletnici Senzhermenske pogodbe

155/156, 106

Janez Hrovat

Dojemanje politichno-upravnega in jezikovno-geografskega fenomena Zedinjene Slovenije v 21. stoletju

 

155/156, 111

Jelka Pshajd

Cilina izha na Gornjih Slavechih

155/156, 128

 

Iz zgodovinskega spomina

Damir Globocnik

Baragov kip v Dobrnichu

155/156,130

Branko J. Hribovshek

Imhotep mlajshi - Kako sem zgradil Veliko piramido

155/156,130

Damir Globocnik

 

155/156,138

Vprashalnica

Jolka Milich

 

155/156,186

 

155/156,195

Dokumenti

Ivo Antich

 »Document of quarantine treatment« /ali kako NUK predstavi SRP/

155/156,195