Revija SRP 155/156

France Mihelich 

 

LIKOVNA DELA / REPRODUKCIJE/

 

1. »Kurenti«, 1948, olje, les, 55 x 75 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 787/S)

2. »Mrtvi kurent«, 1972/1973, olje, platno, 200,5 x 139,5 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 792/S)

3. »Kvintet«, 1961, tempera, juta, 101,5 x 143,5 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 788/S)

4. »Rojstna hisha z Lucijo«, 1975, akril, platno, 139,5 x 140,3 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 787/S)

5. »Spomenik vojni«, 1971, akril, platno, 140 x 176 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 789/S)

6. »Kronist«, 1955, barvni lesorez, 56 x 71 cm

7. »Kronist II«, 1972/1973, akril, platno, 140,5 x 178 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 790/S)

8. »Spomin na ocheta«, 1967, akril, platno, 102 x 145 cm (Moderna galerija v Ljubljani, inv. sht. 786/S)

 

Na naslovnici: »Kurent«, 1989, olje na platnu, 81 x 65 cm (Galerija Preshernovih nagrajencev, Kranj)

 

Fotografija/reprodukcije: Dejan Habicht (1-3, 8), Lado Mlekuzh (4, 5, 7), Matija Pavlovec (3, 8)

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 9 nsl.

 

 

 

 

FRANCE MIHELICH

Rojen je bil 27. aprila 1907 (Virmashe pri Shkofji Loki) kot peti otrok zheleznicharskega delavca Franca in matere Jozhefe, rojene Novinc. Druzhina se je leta 1909 preselila v Ribnishko dolino. Osnovno sholo je obiskoval v Ribnici (pet obveznih in en nadaljevalni razred). Leta 1909 se je vpisal v meshchansko sholo v Ribnici. Leta 1923 se je vpisal na uchiteljishche v Ljubljani. V letih 1925 in 1926 je obiskoval privatno risarsko-slikarsko sholo »Probuda«, na kateri sta ga pouchevala Matej Sternen (risanje) in Mirko Shubic (anatomija). Shtudij je zakljuchil leta 1927 in se istega leta vpisal na Akademijo za umetnost in umetno obrt v Zagrebu. Njegovi akademijski profesorji so bili: Kljakovich (glava), Vanka (veliki akt), Babich (vecherni akt), Becich (slikanje), Krizman (grafika) idr. Diplomiral je leta 1931.

Leta 1932 se je naselil v Dolenjih Lazih pri Ribnici. Avgusta 1934 je bil imenovan za suplenta risanja na gimnaziji v Krushevcu. Od maja 1936 je bil profesor risanja na gimnaziji na Ptuju. Maja 1941 se je umaknil v Ljubljano. Septembra 1943 je odshel v partizane. Deloval je v propagandnem odseku IO OF, od januarja 1944 v Znanstvenem inshtitutu pri predsedstvu SNOS, od maja 1944 v Grafichni bazi Centralne tehnike KP Slovenije. Od decembra 1944 je bil ilustrator Slovenskega porochevalca. Novembra 1945 je bil imenovan za rednega profesorja na Akademiji upodabljajochih umetnosti v Ljubljani. Leta 1950 je kot shtipendist prezhivel sedem mesecev v Parizu. Ukvarjal se je s slikarstvom, grafiko, risbo in ilustracijo. Prejel je vrsto nagrad: Preshernova nagrada (1949, 1955, 1965), Levstikova nagrada (1949, 1951, 1952, 1956), nagrada Renato Carrain za grafiko na XXVII. mednarodnem bienalu v Benetkah (1954), nagrada Sabro na IV. grafichnem bienalu v São Paulu, nagrada za slikarstvo na I. trienalu likovnih umetnosti v Beogradu (1960), I. nagrada na II. trienalu risbe v Samoborju (1966), nagrada Guido Neri na mednarodni razstavi v Firencah (1968), nagrada mesta Ljubljana (1970), nagrada Avnoja (1970), Red dela z zlatim vencem (1974), Jakopicheva nagrada (1978), zasluzhni profesor ljubljanske univerze (1979), zlati chastni znak svobode RS (1996). Leta 1965 je postal redni chlan SAZU in chastni chlan florentinske risarske akademije. Upokojil se je leta 1970. Njegova dela so na ogled v dveh stalnih zbirkah v Mihelichevi galeriji v Dravskem stolpu na Ptuju (grafichni opus) in v Stari kashchi v Shkofji Loki (slike, grafike). Umrl je 1. avgusta 1998 v Ljubljani.