Vsebina Revije SRP 153/154

 

  Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

 

 

 

 

 Letnik 28, oktober 2020

shtevilka 153/154

 

 

 

 

Izdajatelj revije

REVIJA SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana

i.a: http://www.revijasrp.si

e.m: urednishtvo@revijasrp.si

 

utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III

 

 

Naslovnica

Hinko Smrekar, Lakomnost, 1927

Izbor likovnih del

Damir Globochnik

Postavitev za tisk

Revija SRP, Ljubljana

Urednishtvo

Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

 

Urednishki odbor

 

 

Peter Amalietti

Ivo Antich

Lev Detela

Damir Globochnik

Jolka Milich

Rajko Shushtarshich

 

Narochila, prodaja

 

Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana

Izposoja na dom

Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana

Revijo financirajo

sodelavci

ISSN 1580-6499