Revija SRP 153/154

Ivo Antich

 

LOGIKA KOZJEGA (K)ROGA

 

I. KROG

 

Prva premisa:

SMRTONOSNA SHUNKA. V slovenskih medijih odmevna novica, da je na veliki petek (18. aprila) v novomeshki bolnishnici zaradi zastrupitve z nepravilno doma susheno shunko umrla 53-letna zhenska, njena brata pa sta v kritichnem stanju. Znachilno je, da so simptomi botulizma ali zastrupitve z mesno hrano (pljuchnica, tezhave z dihanjem) deloma podobni globalno aktualni »kitajski pljuchnici« (t.im. sars), ki naj bi jo povzrochal nekakshen »koronavirus«, izvirajoch iz zhivine na kitajskem podezhelju. (…)

cit.: I. A. Mnozhichnomedijske belezhke, Revija Srp 55-56 / 2003 (junij).

 

Druga premisa:

SARS (hudi akutni respiratorni sindrom, angl. severe acute respiratory syndrome je resna respiratorna bolezen, ki jo povzrocha koronavirus. Gre za atipichno pljuchnico, ki so jo prvich opazili novembra 2002 v kitajski provinci Guangdong. V chasu do julija 2003 je grozila pandemija; po znanih podatkih se je okuzhilo 8.096 ljudi, od tega je bilo 774 smrtnih primerov.

Maja 2005 je Svetovna zdravstvena organizacija objavila, da je bolezen iztrebljena – to je shele druga bolezen, ki je dobila takshno oznako, prve so bile chrne koze. Odtlej niso zaznali nobene okuzhbe niti niso odkrili virusa kjer koli izven laboratorijev.

Smrtnost okuzhbe je pri bolnikih, mlajshih od 24 let, znashala 1 odstotek, pri bolnikih, starih 25–45 let 6 odstotkov, pri starih 45–64 let 15 odstotkov, pri starejshih od 65 let pa kar vech kot 50 odstotkov.

cit.: Wikipedija: Chas zadnje spremembe strani: 10:57, 6. april 2020.

 

Tretja premisa:

Pandemija koronavirusne bolezni 2019 je trenutni globalni izbruh koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19), ki jo povzrocha koronavirus sindroma akutne respiratorne stiske 2 (SARS-CoV-2). Nalezljiva bolezen je izbruhnila decembra 2019 v mestu Vuhan v kitajski provinci Hubej. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi shirjenja 30. januarja 2020 razglasila javnozdravstveno krizo mednarodnih razsezhnosti, 11. marca 2020 pa ga je oznachila za pandemijo. Na dan 11. maj 2020 je bilo potrjenih vech kot 4,11 milijonov primerov bolezni COVID-19 v vech kot 200 drzhavah in ozemljih, umrlo je vech kot 282.000 ljudi, po dotlej zbranih podatkih je 1,41 milijonov ljudi ozdravelo. 30. maja 2020 je shtevilo potrjeno okuzhenih po vsem svetu preseglo 6 milijonov. (…)

cit.: Wikipedija. Pandemija koronavirusne bolezni 2019. Chas zadnje spremembe strani: 20:38, 2. junij 2020.

cit.: WHO >

Globally, as of 10:24am CEST, 22 August 2020, there have been 22,767,009 confirmed cases of COVID-19, including 794,435deaths, reported to WHO.

 

Sklep:

Chesar sars ni dosegel, bo covid presegel.

 

(avg. 2020)

 

 

 

 

II. KROG

 

Prva premisa:

(…)

Velikovec, 9. okt. (Izvirno.) Na vech krajih so Nemci s celovshkimi tolpami zasedli ceste, da zabranijo prehod slovenskim glasovalcem, Slovenci skushajo njihov nastop paralizirati in tako kampira n. pr. na Miklavzhevem ob Zhitarivasi slovenska cheta poleg nemshke.

Velikovec, 9. oktobra. (Izvirno.) Iz krajev prihajajo porochila o lokalnih spopadih med nashimi in moshtvom nemshke invazije.

Grebinj, 9. oktobra. (Izvirno.) V trgu vlada zhivahno vrvenje, kakrshnega Grebinj v normalnih chasih ni bil vajen. Resnejshi incidenti se niso dogodili. Razpolozhenje nashega ljudstva je izvrstno.

Ruda, 9. oktobra. Vsled treznosti in discipliniranosti nashih ljudi se doslej vechji neredi niso pripetili. Vcheraj so nemchurji izzvali in pretepli nashega poshtarja. Vechjih spopadov ni bilo. Shtevilo nashih glasov jc zrastlo.

(…)

cit.: Slovenec (V Ljubljani, v nedeljo, dne 10. oktobra 1920), str. 1; iz chlanka: Vcherajshnji dan na Koroshkem.

 

Druga premisa:

Peter Handke, rojen 6. decembra 1942 pri Grebinju/Griffen na Koroshkem, v otroshtvu je govoril slovensko, kajti okolica Grebinja je bila takrat she slovenska, cheprav trg sam zhe pretezhno nemshki. Njegovi predniki po materini strani so se priznavali za Slovence.

(…)

cit.: https://www.sazu.si/clani/peter-handke (dopisni chlan SAZU 23. 4. 1987)

 

Tretja premisa:

»Moj stari oche leta 1920 ni glasoval za to, da bi Koroshka ostala v Avstriji, ampak za prikljuchitev Jugoslaviji.« 

cit.: Intervju s Petrom Handkejem (Mladina, 8. oktober, 1991, avtor: Ivo Shtandeker

 

Sklep:

Che bi bil rezultat plebiscita nasproten od danega, bi slovenska knjizhevnost imela nobelovca.

 

(avg. 2020)

 

 

 

Koroshki Slovenci! (1920). URN:NBN:SI:IMG-CL1W6BFT from http://www.dlib.si

(plakat 42 x 57 cm; javna domena)