Vsebina Revije SRP 15/16
 
 
 
 
Revija SRP
 
 
Letnik IV junij 1996
shtevilka 15-16
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Izdajatelj revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana in
GOZD - Gorenjska zalozhnishka druzhba, Kranj
Naslovnica
Jozhe Spacal: Chrepinje razbitega chasa, 1994
Oblikovanje naslovnice,
in likovne reprodukcije
Jozhe Spacal
Oblikovanje teksta
Lumi, d.o.o.
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Urednishki odbor
Lev Detela, Matjazh Hanzhek,
Taras Kermauner, Matevzh Krivic,
Rajko Shushtarshich,
Franci Zagorichnik - glavni in odg. urednik
Sponzorji
Zavod za odprto druzhbo - Slovenija
So vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.