revijasrp.si
 
 
 
 
Revija SRP
   
 
 
Letnik IV junij 1996
shtevilka 15 - 16
 
 
 
 
 
 
 

 
Revija SRP
1996 15/16
 
 
 

 

 

 

Vsebina Revije SRP 15/16
 
 

 

 

 

         
 
Janez Premk
Pilat, pesmi
4
 
 
Rajko Shushtarshich
Ne mechi biserov /Beg iz pekla Damirja Zlatarja Freya/
7
 
 
Rajko Shushtarshich
Iz zgodovine lincha
11
 
 
Rajko Shushtarshich
Trivialna struktura zavesti
26
 
 
Franja Grchar Ladra
Strast, pesmi
34
 
 
Biljana Jovanović
prev.: Ivo Antich
CZ, dramska igra v dveh dejanjih
40
 
 
Jozhe Spacal
Likovna dela /grafike, slike/
72
 
 
Vojin Kovach-Chubby
Sovrazhim /Iz slovenske poezije/
85
 
 
Gita Vonchina -
Franci Zagorichnik
Radijski intervju
86
 
 
Ivo Antich
Televizija in poezija
95
 
  Marko-Mitja Fegush
Slovenski prispevek svobodni televiziji;
slika TV center Sender freies Berlin 109
96
98
 
 
Ivo Antich
Nestor stripa in animacije
/Miki Muster v Galeriji ZDSLU/
/Bushićeva “poezija v stripu”/
 
99
100
 
 
Miki Muster
Zvitorepec, stripa
101
 
 
Ivo Antich
Rdeche in chrno, Vida je sen, stripa
103
 
 
Franko Bushić
Poezija v stripu, strip
105
 
 
Francka Premk
Globina korenin /predstavitev monografskega dela/
109
 
 
Taras Kermauner
Politika, pravica, vest /Ob Petanovi dramatiki III/, razprava
132
 

Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema

 
Rajko Shushtarshich
Vrednote socialne stratifikacije II
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi; Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema (samoupravnega soc.); Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifikacije:
168
 
 
 
 
- Nekaj povzetkov o vrednotah stratifikacije v samoupravni druzhbi iz leta 1973
168
 
 
 
 
- Nekaj o poklicu, institucionalnem sistemu
in njegovih vrednotah
187
 

Dokumenti

 
Dokument 1 -
Zharko Petan
Ukinitev raziskovalnega projekta Javna RTV - dileme in perspektive
 
193
 
 
Dokument 2
Sklep Ustavnega sodishcha o pobudi Zharka Petana iz Ljubljane
 
197
 
 
Dokument 3
 
Odprto pismo Ministru za kulturo R. S. dr. Janezu Dularju
198