Revija SRP 15/16

Dokument 3

Zalozhba LUMI d.o.o. in
Urednishtvo Revije SRP
 
 
Odprto pismo
 
Ministrstvu za kulturo,
Cankarjeva 5, Ljubljana
dr. Janez Dular

 

Sposhtovani gospod minister dr. Janez Dular

Tako kot smo poshiljali revije vashemu predhodniku, poshiljamo zdaj Vam zadnji zvezek Revije SRP. Prav tako Vam dostavljamo she vse ostale zvezke Revije SRP (izhaja od oktobra 1993).

Revija SRP torej izhaja zhe chetrto leto in tri leta zhe zaman prosimo za subvencijo. Zato Vam pishemo takorekoch isto, kot smo pisali vashemu predhodniku, ministru Sergeju Pelhanu.

V revijah boste lahko nashli vse potrebno o programski orientaciji Revije SRP, njenem obupnem prizadevanju za minimalno podporo in mozhnost delovanja na Radioteleviziji Slovenija in tudi v shirshi slovenski kulturni in strokovni javnosti. Ob reviji pa imamo tudi raziskovalni projekt SRP, s celotno dokumentacijo. (V njem hranimo gore papirnih pobud in apelov, vlog in predvsem obsezhnih porochil.) Doslej so bili nashi financhni dosezhki zelo skromni, razen nekaj izjem. Prva izjema je le Zavod za Odprto druzhbo - Slovenija, ki nam je dodelil premostitveno subvencijo za stroshke za tisk v letu 1995. Druga izjema je, ko je Ministrstvo za kulturo RS financiralo raziskavo Javni zavod RTVS - dileme in perspektive - Prihodnost javne TV v Sloveniji oz. publiciranje tega porochila v Reviji SRP 11/12 1996. Tretja je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki financira raziskavo Premene vrednotnih sistemov v prehodni (transformni) druzhbi - Socialna stratifikacija v Sloveniji. Sicer pa se ne moremo pritozhevati, da nasha problemsko kritichna usmeritev ni delezhna prav posebne pozornosti. Prav zaradi nje so nas odlochujochi na Radioteleviziji Slovenija ukinjali, ali vsaj onemogochali z vsemi mogochimi sredstvi. Sicer pa o tem lahko presodite sami kar iz dokumentov, ki so v Revijah SRP posebna rubrika. Vendar jim ni uspelo, vsaj zaenkrat she ne. Niso nas ukinili, tak je SRP - ostra, trdozhiva revija.

Upravicheno lahko torej domnevamo, da je nasha edina ali vsaj najvechja domnevna hiba to, da nismo odvisni od nobene stranke ali da nimamo strankarske podpore oziroma njihovega “civilnega zaledja”. Te samostojne drzhe se ne nameravamo odrechi!

Prosimo pa Vas samo to, da nam pojasnite, zakaj Revija SRP ne more dobiti subvencije MiK RS? Natanchneje, zakaj nobena zavrnitev proshnje za subvencijo nima pisne oz. vsebinske utemeljitve? Tako she zdaj ne vemo, kaj je z njo tako hudo narobe, da je delezhna sistematichno doslednega zavrachanja oz. onemogochanja, da sta se posredno s takim odnosom do revije solidarizirala zhe dva kulturna ministra v novi demokratichni drzhavi Sloveniji, prej Sergej Pelhan in zdaj tudi Vi?

 

Prijateljsko Vas pozdravljamo

Za Revijo SRP
Matjazh Hanzhek
Franci Zagorichnik
Rajko Shushtarshich

Ljubljana, 22. aprila 1996