Revija SRP 15/16

Dokument 2.1

Zalozhba LUMI d.o.o. in
Urednishtvo Revije SRP

 

REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODISHCHE
Beethovnova ul. 10
Ljubljana

 

Vloga za: vpogled v sklep US RS in fotokopijo dokumenta

 

Sposhtovani

Revija SRP raziskuje in spremlja probleme in vrednotne orientacije medijev v sistemu, she posebej medija RTV Slovenija. Za raziskavo Katalog problemov Revije SRP (konkretno za problem: Personalne legitimitete medija; Primer gen. dir. RTVS Zharka Petana na vrhovnem in ustavnem sodishchu in institucionalne vrednote medija v legitimiteti sistema; glej Revijo SRP 7/8, 1995).

Za nas in nasho javnost je zelo zanimiv dokument Sklep Ustavnega sodishcha Republike Slovenije o ustavitvi postopka, ki je bil sprozhen na pobudo oz. s strani gen. dir. RTVS Zharka Petana, zoper dolochbo pokojninskega zakona (ki ureja upokojitev z dopolnjeno delovno dobo). Za pomankljivost citiranega naslova sklepa, se opravichujemo.

Zato ga zhelimo dobiti na vpogled in prosimo za fotokopijo dokumenta.

Prijateljsko Vas pozdravljamo

Za Revijo SRP
 
Matjazh Hanzhek
Franci Zagorichnik
Rajko Shushtarshich
Ljubljana, 13. maja 1996

 

______
Opomba urednishtva: Bralcem Revije SRP, ki ne poznajo Personalne legitimitete medija; Primer gen. dir. RTVS Zharka Petana na vrhovnem in ustavnem sodishchu in institucionalne vrednote medija v legitimiteti sistema (objavljene v Reviji SRP 7/8, 1995), naj to suho pravno dejstvo z vidika vrednot komentiramo takole:

Pobudnik, to je gen. dir. RTV Slovenija Zharko Petan, je izpodbijal dva zakona (oz. je dal pobudo za oceno njune ustavnosti), ker bi bil lahko tudi na njuni podlagi predchasno razreshen kot generalni direktor RTV Slovenija.

She krajshi mogochi komentar pa je takle: Resnichno tezhko se je odrechi: poziciji mochi.
 

 

Dokument 2.2

REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODISHCHE
 
Shtevilka: U-I- 34/96
Datum: 18. april 1996

SKLEP

Ustavno sodishche je v postopku za preizkus pobude Zharka Petana iz Ljubljane, ki ga zastopa Danijel Starman, odvetnik v Kopru, na seji dne 18. aprila 1996

 

sklenilo:

Postopek za preizkus pobude za zachetek postopka za oceno ustavnosti 2. alineje drugega odstavka 38. chlena Zakona o zavodih (Uradni list RS, sht. 12/91) in 101. chlena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, sht. 14/90, 5/91, 29/92 in 71/93) se ustavi.

Obrazlozhitev

1. Pobudnik je izpodbijal zakonsko ureditev, na podlagi katere je lahko predchasno razreshen kot generalni direktor RTV Slovenija. Meni, da pomenijo izpodbijane dolochbe poseg v ustavno nachelo enakosti pred zakonom z drugimi nosilci javnih funkcij in krshitev pogodbe o zaposlitvi o trajanju mandata.

2. Dne 16. aprila 1996 pobudnik sporochil, da pobudo umika, zato je Ustavno sodishche postopek ustavilo.

3. Ustavno sodishche je ta sklep sprejelo na podlagi 6. chlena Zakona o Ustavnem sodishchu (Uradni list RS, sht. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovshek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevzh Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Shinkovec, dr. Lovro Shturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boshtjan M. Zupanchich. Sklep je sprejelo soglasno.

 

Predsednik

dr. Tone Jerovshek