Revija SRP 15/16

Zharko Petan
 
Dokument 1
Shtev.: 01-46/96
Ljubljana, 18.03.1996
 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA - GENERALNI DIREKTOR

Sposhtovani gospod
Vojko Stopar
Predsednik Sveta RTV SLO

 

“Raziskovanje radijskih in televizijskih programov ter medijskega avditorija je pomemben del oblikovanja programskih nachrtov in ponudb. RTV S namrech potrebuje podatke o vplivu in pomenu nacionalnih programov, v primerjavi z regionalnimi, javnimi lokalnimi in komercialnimi. Predvsem pa potrebuje sprotno obveshchenost o percepskijski uchinkovitosti TV in RA programov, da lahko preko raziskav sproti preureja in dopolnjuje svoje programe.”

Uposhtevajoch zgoraj navedene smernice, ki sta jih zapisala g. Janez Lombergar, direktor TV programov in g. Andrej Rot, direktor Ra programov v zapisu o sluzhbi za raziskovanje programov (ta zapis je bil posredovan Svetu RTV S 26.6.1995), menim, da ima projekt Javna RTV - dileme in perspektive zhe v svoji zasnovi nekaj napak. Iz predlogov avtorjev projekta - dr. Slavko Splichal, dr. Igor Lukshich, dr. Darij Zadnikar, dr. Jozhe Vogrinc, dr. Breda Luthar - je razvidno, da poslovno in programsko vodstvo RTV S ni imelo nobenega vpliva na izbor teme in podtem, kar se mi zdi povsem zgresheno. Vsa raziskovanja morajo biti usklajena s potrebami in ne nazadnje tudi zheljami RTV S. Nihche od vodilnih delavcev RTV S ni bil konzultiran o nosilcih posameznih tem, le ti se niso pogovarjali ne z generalnim direktorjem RTV s, ne z obema direktorjema programov ter drugimi vodilnimi delavci. S tem nochem povedati, da z izborom avtorjev ne soglashamo, le ugotavljam, da ta nujni pogoj za sleherno raziskavo, che hoche biti v prid nashemu zavodu, ni bil izpolnjen.

Eden izmed temeljnih ciljev, ki smo si ga zastavili z reorganizacijo RTV S je bila uskladitev temeljnih zakonov z novim zakonom o RTV S, v praksi pa vzpostavitev sistema, ki bo uposhteval, da mora nasha hisha delovati kot enoten organizem in se enkrat za vselej posloviti od t.i. “tozdovske miselnosti”, dedishchine minulih chasov. Na podrochju raziskav to pomeni, da morajo le te uposhtevati oba medija, RA in TV, in sicer ne zavoljo nekakshne enakopravnosti, ampak zavoljo sprejete organizacijske in programske usmerjenosti. V projektu Javna RTV - dileme in perspektive, radio sploh ni bil uposhtevan.

She na nekaj moram opozoriti. V skoraj vseh opisih podtem, kot so jih predlagali avtorji projekta, so navedeni izvedbeni roki, tehnichna in druga sredstva, tudi kadri, potrebni za izpeljavo posameznih nalog. Doslej nisem bil seznanjen s prorachunom projekta, ki bi uposhteval vse te postavke. Ne da bi natanchneje presojal financhno plat projekta, se mi zdi, da sredstva, ki ste mi jih omenili za izpeljavo le-tega ne bi zadostovala. Razen tega bi morali biti v predlogih navedene kadrovske, tehnichne in druge potrebe vnaprej koordinirane s programskim vodstvom RTV S. Uposhtevajte, da je nash zavod pred dvema izredno tezhkima programskima nalogama - pokrivanjem papezhevega obiska in olimpiade v Atlanti, ki bosta od vcheraj pa skoraj do konca poletja zahtevala vse nashe tehnichne kapacitete in kadre.

Ker sem v zadnjem pogovoru z vami, sposhtovani gospod predsednik, obljubil, da bom poskushal nastali problem reshiti tako, da ne bo nihche prizadet, predlagam naslednjo kompromisno reshitev. Ozhji kolegij gen. dir. RTV S bo pregledal vseh pet predlogov podtem, med njimi se bo odlochil za eno, v predlagani ali najverjetneje nekoliko spremenjeni oz. nashim potrebam prilagojeni obliki. Realizirali bi jo v tekochem letu, najverjetneje ob koncu poletja ali na jesen.

Kot vam je znano, v financhnem nachrtu za leto 1996 ni predvidena postavka za financiranje tega projekta, zato predlagam, da zaprosimo pri ministrstvu za znanost in tehnologijo sredstva za izpeljavo te akcije. Projekt Javna RTV - dileme in perspektive je bil od njegovih nachrtov zamishljen tako, da presega interese RTV S in zato bi bilo prav, che bi ga omenjeno ministrstvo sofinanciralo.

Upam, da boste moj predlog sprejeli z razumevanjem.

S sposhtovanjem

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Zharko PETAN
Generalni direktor

 

 

______
Opomba urednishtva: Bralcem Revije SRP je odnos vodstva (vodstev RTV L/S) do raziskovanja radiotelevizije in na radioteleviziji zhe dobro znan in v objavljenih dokumentih v Reviji SRP tudi natanchno dokumentiran in ohranjen za zgodovinski spomin institucuji RTV L/S. Naj vas samo spomnimo na nekaj ilustracij tega odnosa.
 
Pisma Programskemu svetu RTV S, Revija SRP 1/2
O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije, Revija SRP 3/4
Televizijske manipulacije z javnomnenjskimi anketami razveljavljajo svobodo,
Problem reorganizacije RTV S, Analiza porochila razvojnega projekta, Revija SRP 5/6
Reorganizacija RTV S in usoda Revije SRP, Revija SRP 7/8
Za osvezhitev zg. spomina institucije RTV L/S, Medij noche vedeti, Endofazija (Samogovor ali samointervju, posebej o: Vsebinskih izhodishchih za raziskovanje na RTV S in Osnovne smernice za raziskovanje na RTV S), Skica mogoche krize medija, Drama reorganizacije in Njegovih 10 zapovedi, Gurujsko navdahnjeni predlog reorganizacije (Justin Dukes za Rudija Sheliga), Revija SRP 11/12
Kosilo na travi, Problem nepristranskosti meritev (raziskav) televizijskih programov, Revija SRP 13/14.
 
Che ga na grobo orishem, bi rekel, da je tako: Popolno nerazumevanje avtonomnega raziskovanja, podrejanje raziskovanja dominantnim interesom posameznikov v vodstvih RTV S, preprechevanje javnosti raziskovanja, to je publiciranja raziskav in onemogachanje revije, redukcija zunanjih raziskovalnih sodelavcev na shtudente anketarje, nezanimanje za dejanske rezultate o gledanosti medija in zanimanje zgolj za ustvarjanje lazhne podobe o vlogi in mochi medija, nezanimanje za javno mnenje v Sloveniji in toliko vechji interes za soustvarjanje tega mnenja.
- “Vsebinska izhodishcha za raziskave” (ki so citirana v uvodu), pa so v celoti izhodishcha za raziskovanje brez vsebine! So primer daljnosezhnih posledic podtaknjenih izhodishch vodstvu in Svetu RTV S.

Na kratko Projekt Javna RTV S - dileme in perspektive je po mnenju gen. dir oz. ozhjega vodstva in njegovih svetovalcev nepotreben. Dilem ni, perspektiva pa je tako chrna, da je vodstvo bodisi noche, bodisi ne zmore videti. Skratka, o njej ni dobro prevech vedeti, nikakor pa je ni dobro raziskovati.

 
Za urednishtvo Revije SRP
Rajko Shushtarshich