Revija SRP 147/148

Milan Shtruc

 

VELIKI SLOVENSKI ZNANSTVENIK HERMAN A. HAUS

 (1925–2003)

 

Med velikimi imeni s podrochja tehnichnih znanosti zanesljivo izstopa slovensko-amerishki znanstvenik Herman Anton Haus,1 po rodu Slovenec, ki pa zhal she vedno nima svojega mesta niti v slovenskih enciklopedijah niti med slovenskimi stranmi na Wikipediji. Bil je vnuk velikega admirala Antona Hausa2 in sin Otona Hausa, vodilnega slovenskega zdravnika na podrochju raziskav tuberkuloze in prvega direktorja bolnishnice na Golniku.3

Rojen je bil leta 1925 v Ljubljani in je umrl 21. maja 2003 v ZDA v Lexingtonu, zvezna drzhava Massachusetts. Bil je profesor na znamenitem Massachusetts Institute of Technology (MIT), ki sodi med pet najprestizhnejshih univerz na svetu.4 Leta 1986 je prejel naziv »inshtitutski profesor«, kar je najvishji mozhni naziv na MIT in ga ima lahko sochasno najvech dvanajst profesorjev. Leta 2007 je bil vkljuchen tudi v Dvorano slavnih.5

Njegove raziskave segajo na shtevilna podrochja, kot so laserji, kvantna fizika, proizvodnja ultra kratkih optichnih impulzov in optichne komunikacije. Je avtor petih knjig in 300 strokovnih chlankov, ki imajo vrhunsko znanstveno vrednost. Uvedel je sploshno enachbo, ki she danes pomeni temeljno analitichno orodje za razumevaje pulzirajochih laserjev.6 Je tudi ena najvechjih avtoritet na podrochju optichnih komunikacij, kjer je napovedal in kvantificiral posledice solitonov v optichnih sistemih.7 Njihovo uveljavljanje omogocha prenos podatkov prek optichnih vlaken na velike razdalje, kar je danes znano kot Gordon-Hausov uchinek.

Med dosezhke njegovih raziskav sodijo tudi optichni podvodni kabli za hitro zvochno in podatkovno povezavo med ZDA, Evropo in Azijo.8

Leta 1994 je prejel priznanje Frederic Ives Medal, ki ga znanstveniku, izbranemu med najpomembnejshimi na svetu, od leta 1928 vsako leto za vrhunske dosezhke podeli amerishko zdruzhenje za optichne znanosti (OSA). Leta 1995 je prejel she najvishje amerishko priznanje Drzhavno medaljo za znanost s podrochja inzhenirskih znanosti,9 ki je po svoji veljavi amerishka oblika Nobelove nagrade in jo vsako leto za izjemne dosezhke v znanosti in inzheniringu podeljuje predsednik ZDA.10

V njegov spomin je bil na MIT ustanovljen Sklad Hermana Antona Hausa,11 ki organizira tudi simpozije z njegovega znanstvenega podrochja.

 

 

 

 

1 Herman A. Haus, National Academy of Science, Member Directory, http://www.nasonline.org/member-directory/deceased-members/54774.html

2 Milan Shtruc: Slovenski intelektualni admiral, Revija SRP 137/138, februar 2018, str. 115-144.

3 http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/zgodovina.php.

4 »MIT is often ranked among the world's top five universities«, Wikipedija, https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology; zadnja sprememba 13.3. 2019 ob 03:57.

5 Hermann A. Haus, Wikipedija, http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_A._Haus; zadnja sprememba 8.1.2019 ob 21:53.

6 »He introduced the master equation of mode-locking, now the primary analytic tool for understanding pulsed lasers. [And he] made significant contributions to soliton theory, the study of propagation of a laser pulse«. Hermann A. Haus, National Academy of Science, Member Directory, http://www.nasonline.org/member-directory/deceased-members/54774.html

7 This effect was shown to be one of the most fundamental factors in determining the performance of soliton systems and it is now broadly recognized as the Gordon-Haus effect; Soliton, Wikipedija, https://en.wikipedia.org/wiki/Soliton#Solitons_in_fiber_optics

8 »A native of Slovenia, he earned degrees at Union College, Rensselaer, and MIT before joining the faculty at MIT, where he was a leader in research and teaching for nearly a half-century. … The fiber-optic undersea cables that provide rapid voice and data communications among the U.S., Europe, and Asia are the result of the pioneering investigations of Haus and fellow researchers at AT&T Bell Laboratories and Nippon Telegraph and Telephone Research Laboratories.« Hermann A. Haus, Alumni Hall of Fame, http://www.rpi.edu/about/alumni/inductees/haus.html;http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Institute_Professors_at_the_Massachusetts_Institute_of_Technology. Poudarki M.Sh.

9 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Medal_of_Science_laureates in

http://newsoffice.mit.edu/1995/haus-0927.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Science.

11 http://www.rle.mit.edu/hausfund/about.htm.

 

 

 

 

Herman A. Haus