Revija SRP 143/144

Rajko Shushtarshich

 

EPILOG ZADEVE »EPIZODA ZAVOD«

 

Zakljuchni komentar k zadevi Epizoda Zavod je zgolj osebni pogled Rajka Shushtarshicha na

Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacijo Zavoda Revija SRP.

 

Zame ta zadeva ni bila preprosta, cheprav bi bila morda taka videti iz shtevilnih dokumentov, ki jih sicer najverjetneje nihche ne bo niti povrshno prebral.

»Osebnih zadev« praviloma ne vpletam v svoje raziskave, v tem primeru v raziskavo Zhigosana ustvarjalnost, v kateri je Epizoda zavod zakljuchno poglavje. A v tem primeru moram narediti izjemo z naslednjo kratko zabelezhko:

 

Ob stresnem dozhivljanju maltetiranja s strani slovenskih represivnih institucij, vkljuchno z Ministrstvom za kulturo RS in Vrhovnim sodishchem RS, she posebno pa t. i. FURSa (Financhna uprava Republike Slovenije v sestavi Ministrstva za finance Republike Slovenije), sem v teh desetih letih pridelal:

– en infarkt in en melanom – doslej (srchni infarkt v avgustu 2008, melanom v novembru 2017);

– samo globe, rubezhi, znizhanje pokojnine in sodne prepovedi na pripadajocho pokojnino so me oz. me she bodo (od oktobra 2016 do zakljuchka sankcij) stali skupaj okoli 13.000 €.

 

In vse to za chisti nich – fantomski birokratski »problem«!

 

Nichesar takega namrech nisem storil, kar bi bilo spodobnim uradnikom lahko legitimen povod ali upravicheno izhodishche za tovrstno shikaniranje. Razen morda to, da vsemu navkljub neuklonljivo vztrajam pri izhajanju neodvisne Revije SRP (zdaj zhe chetrt stoletja in eno leto povrhu).

 

Vendar je bilo vse to vredno prestati!

 

Epizoda zavod je eno od poglavij v akcijski raziskavi, celovito zajeti v e-knjigi Zhigosana ustvarjalnost, ki nazorno ilustrira neukinljivi antagonizem med protagonisti: med upravljavci kulture na eni in njenimi ustvarjalci na drugi strani, kot to povzema tudi spodaj cititirani uvodni moto iz omenjene knjige:

 

»Shirshe gledano, zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti.

Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni in avtorji-ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo, umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.«

 Rajko Shushtarshich

 V Ljubljani, 10. avgusta 2018