Vsebina Revije SRP 139/140

 

 

 Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

  

Letnik 26, junij 2018

shtevilka 139/140

 

 

 

 

 

Izdajatelj revije

REVIJA SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana

i.a: http://www.revijasrp.si

e.m: urednishtvo@revijasrp.si

 

utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III

 

 

Naslovnica

 

France Pavlovec: Kamnishko sedlo, 1937

Izbor likovnih del

Damir Globochnik

Postavitev za tisk

Revija SRP, Ljubljana

Urednishtvo

Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

 

Urednishki odbor

 

 

Peter Amalietti

Ivo Antich

Lev Detela

Damir Globochnik

Jolka Milich

Rajko Shushtarshich

 

Narochila, prodaja

 

Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana

Izposoja na dom

Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana

Revijo financirajo

sodelavci

 ISSN 1580-6499