Revija SRP 137/138

Veno Pilon

 

LIKOVNA DELA /REPRODUKCIJE/

 

 

1. V kavarni, 1926, olje, platno, 55,5 x 77 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

2. Finka, 1926, olje, platno, 65 x 50 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

3. Varja (Rusinja), 1925, olje, platno, 100 x 66 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

4. Moj oche (Menigo), 1923, olje, platno, 133 x 82,5 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

5. Portret slikarja Ivana Charga, 1924, olje, platno, 103 x 72,5 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

6. Ajdovshchina, 1925, olje, platno, 55,5 x 68,5 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

7. Ajdovshchina, jedkanica, okrog 1927, 25,5 x 34 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

8. Ajdovska meshchana (Kvartopirca), 1924, olje, platno, 99 x 99 cm (zasebna last)

 

Na naslovnici: Portret Margite B. (Damski portret), 1926, olje, platno, 72,5 x 52 cm (Pilonova galerija, Ajdovshchina)

 

 

 

 

 1 sl.

 

 

 

 

 2 sl.

 

 

 

 

 3 sl.

 

 

 

 

 4 sl.

 

 

 

 

 5 sl.

 

 

 

 

 6 sl.

 

 

 

 

 7 sl.

 

 

 

 

 8 sl.

 

 

 

 

 9 nsl.

 

 

 

 

Veno (Venceslav) Pilon je bil rojen 22. septembra 1896 v Ajdovshchini. Oche Domenico (Menigo) se je kot mlad fant preselil na Vipavsko iz Mosse pri Krminu v Furlaniji. Mati Urshula Trost je bila iz Podrage. Veno Pilon je bil drugi izmed shestih otrok. Oche je v hishi v sredishchu Ajdovshchine odprl pekarno.

Po konchanem petem razredu osnovne shole v Ajdovshchini in po enoletni pripravnici se je leta 1908 vpisal na realko v Gorici. Leta 1915 je maturiral. Prvo svetovno vojno je prebil na fronti v Galliciji in v ruskem ujetnishtvu.

Oktobra 1919 je opravil sprejemni izpit za shtudij na likovni akademiji v Pragi (profesorja Louko in Obrovský). Leta 1920 je zakljuchil drugi letnik shtudija. Julija 1920 se je vrnil v Ajdovshchino, kjer se je honorarno zaposlil pri ocenjevanju vojne shkode na Gorishkem. Novembra 1920 je bil sprejet v drugi letnik specialke na akademiji v Firencah. Marca 1921 je akademijo zapustil. Novembra 1921 je zachel obiskovati grafichni zavod na Dunaju. Marca 1922 je bil v Münchnu, Dresdnu in Berlinu.

Za bozhich 1925 je prvich odpotoval v Pariz. Junija 1926 se je zaradi ochetove bolezni vrnil v Ajdovshchino in prevzel vodenje pekarne, ki jo je leta 1928 predal sestri in njenemu mozhu. Novembra 1928 se je za stalno naselil v Parizu. Z Doretom Ogrizkom in she nekim druzhabnikom je ustanovil druzhbo za proizvodnjo antinikotinskega sredstva Nicotless, vendar posel propade. Poleti 1929 je obiskal Provanso, Azurno obalo, Rim, Neapelj z okolico in Firence. Leta 1934 se je porochil s profesorico angleshchine Anne-Marie Guichard. Leta 1944 izide pri zalozhbi ODÉ francosko-angleshki slovar, ki je bil delo zakoncev Pilon. Leta 1945 je sodeloval s komisijo za repatriacijo pri jugoslovanskem veleposlanishtvu v Parizu in uredil spominski album Les peuples yugoslaves dans la lutte pour la liberté. Zachel je urejati izseljenski chasopis Nova Jugoslavija (kasneje Bratstvo i Jednistvo). Leta 1948 je v Sloveniji sodeloval pri snemanju filma Na svoji zemlji (scena, oprema, kostumi in maska, stranska vloga partizanskega kuharja). Jeseni 1949 se je vrnil v Pariz. Leta 1950 je sodeloval kot sekretar pri razstavi L'Art Médieval Yugoslave. Zachel je prevajati slovensko poezijo v francoshchino.

Leta 1954 so bile Pilonove grafike, risbe in fotografije predstavljene na razstavi v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 1966 je bila v Moderni galeriji na ogled Pilonova retrospektiva. Leta 1967 mu je obchina Ajdovshchina podelila naziv chastnega obchana. Po veliki nochi 1968 se je za stalno vrnil v Ajdovshchino. Leta 1969 mu je priznan status borca za severno mejo. Izshla je knjizhica Œilletes rogues pour Paris. Petit anthologie de poèmes slovènes s Pilonovimi francoskimi prevodi izbora slovenskih pesnikov. Leta 1970 je prejel Preshernovo nagrado za zhivljenjsko delo. Umrl je 23. septembra 1970 v Ajdovshchini. Umetnikov sin Dominique je aprila 1971 podaril kulturno dedishchino svojega ocheta mestu Ajdovshchina. Leta 1973 so v Ajdovshchini odprli Pilonovo galerijo.

 

(biografski podatki predvsem po: Veno Pilon (1896–1970), katalog retrospektivne razstave, Moderna galerija v Ljubljani, 2002, str. 341–352; op. D. G.)