Vsebina Revije SRP 137/138

 

 

 

Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/

 

 

Letnik 27, februar 2018

shtevilka 137/138

 

 

  

 

 Izdajatelj revije

 

REVIJA SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana

 

i.a: http://www.revijasrp.si

e.m: urednishtvo@revijasrp.si

utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III

 

Naslovnica

 

Veno Pilon, Portret Margite B. (Damski portret), 1926

Izbor likovnih del

Damir Globochnik

Postavitev za tisk

Revija SRP, Ljubljana

Urednishtvo

Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

 

Urednishki odbor

 

Peter Amalietti

Ivo Antich

Lev Detela

Damir Globochnik

Jolka Milich

Rajko Shushtarshich

 

Narochila, prodaja

 

Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana

Izposoja na dom

Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana

Revijo financirajo

sodelavci

ISSN 1580-6499