Vsebina Revije SRP 135/136
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 25, oktober 2017
shtevilka 135/136
 
 
 
 

 
 
Izdajatelj revije
 
 
REVIJA SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
 
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Tone Kralj, Oche, 1929
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Postavitev za tisk
Revija SRP, Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Peter Amalietti
Ivo Antich
Lev Detela
Damir Globochnik
Jolka Milich
Rajko Shushtarshich
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499