Revija SRP 131/132

Stane Kregar         

 

LIKOVNA DELA / REPRODUKCIJE

 

 

1 Odisej, 1938, olje, platno, 100 x 126 cm

2 V slikarjevem ateljeju, 1950, olje, platno, 130 x 97 cm

3 Po kosilu, 1950, olje, platno, 150 x 117 cm

4 Nemirna zemlja, 1960, olje, platno, 115 x 162 cm

5 Sokratova smrt, 1961, olje, platno, 130 x 136 cm

6 21. avgust 1968, 1968, olje, platno, 104 x 110 cm

7 Sanje, 1972/1973, olje, platno, 117 x 60 cm

8 Protest, 1967, olje, platno, 78 x 116 cm

 

Na naslovnici: Sonata, 1940, olje, platno, 150 x 125 cm

 

Fotografije del: Marjan Smerke

 

 

 

 

  1

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 9

 

 

 

STANE KREGAR

 

Rojen je bil leta 1905 v Zapuzhah pri Dravljah. V letih 1917–1925 je obiskoval Shkofijsko klasichno gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava v Shentvidu nad Ljubljano. Po maturi je vstopil v bogoslovje. V duhovnika je bil posvechen leta 1929. Slikarstvo je shtudiral na Akademiji likovnih umetnosti v Pragi v letih 1930–1934 (prof. Maks Shvabinský). V letih 1934–1935 je obiskoval slikarsko specialko pri istem profesorju. She kot shtudent je prvich razstavljal v okviru prashkega kluba Neodvisni. Leta 1937 je bil med ustanovnimi chlani Kluba neodvisnih likovnih umetnikov (Neodvisni) v Ljubljani. Istega leta je bil dalj chasa v Franciji. Leta 1939 je postal predsednik ljubljanskega Kluba neodvisnih. Od 1935 do nemshke zasedbe 1941 je poucheval risanje na Shkofijski klasichni gimnaziji, nato do leta 1945 v Baragovem semenishchu za Bezhigradom. Do leta 1941 je imel atelje na Shkofijski klasichni gimnaziji v Shentvidu.

Po vojni je ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1952 je shtiri mesece bival v Franciji. Kregarjev slikarski opus obsega okrog 600 slik. Izdelal je likovno opremo za okrog sto cerkva. Njegova prva vechja pregledna razstava je bila prirejena leta 1950 v ljubljanski Moderni galeriji; ta je pripravila tudi veliko Kregarjevo retrospektivno razstavo (1971/1972). Leta 1971 je prejel Preshernovo nagrado za zhivljenjsko delo. Umrl je leta 1973 v Ljubljani.

Slikarjevi sestri in brat so leta 1993 podarili 85 Kregarjevih del Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Reproducirane Kregarjeve slike so na ogled v Galeriji Staneta Kregarja v Slovenskem domu (Zavod sv. Stanislava). 

 

.