Revija SRP 133/134

Dokument 3

Rajko Shushtarshich

 

BIROKRATSKO SHIKANIRANJE ZA PRIMER ...

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODISHCHE V LJUBLJANI

Komenskega 7, Ljubljana

 

 

Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic z vlozhitvijo tozhbe pri Delovnem in socialnem sodishchu v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana

 

Tozhecha stranka: RAJKO SHUSHTARSHICH, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

Tozhena stranka: ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Centrala na sedezhu v Ljubljani, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana

 

 

»Odlochba ZPIZ-a: shtevilka: 14 4066112, datum: 14. 3. 2017 temelji na istih zmotnih dejstvih kot: »Odlochba ZPIZ-a: shtevilka zadeve: 10321-8408/2016, shtevilka dosjeja: 4066112, datum: 20. 12. 2016. Poglavitno zmotno dejstvo je, da sem R. Sh. bil zaposlen (!) – in to samo na osnovi tega, ker je to tako razvidno iz izpisa Poslovnega registra Slovenije(!).

 

Delovnemu in socialnemu sodishchu v Ljubljani predlagam, da uposhteva dokaze in dejstva, ki sem jih navedel v tozhbi, poslani temu sodishchu 26. decembra 2016, in v Odgovoru na Odgovor ZPIZ z dne 20. februarja 2017.

 

Posebej bi izpostavil kot zavajajocho navedbo ZPIZ-a v Odlochbi 14.3.2017 (str. 2, 3 odst.). Vsebinsko sicer ni nova, zaradi forme izrazhanja pa je ochitno, da gre za birokratsko shikaniranje brez primere:

»Nadalje se ugotavlja, da je po podatkih AJPES zavarovanec she vedno od 10.11.1998 dalje druzhbenik in direktor Zavoda za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti.«

 

Tu se moram zopet ponoviti: Tako je le navedeno v Poslovnem registru AJPES, direktor pa nisem vech zhe od leta 2000. Kot direktor sem odstopil zhe meseca maja leta 2000, kar je bilo sporocheno Ministrstvu za kulturo RS in tudi javno objavljeno. (Glej: Dokument 3, Rajko Shushtarshich, Odprto zaprto pismo II; She o vrednotah in vrednotenju, Revija SRP 39/40 str. 162. Kot dokaz prilagam tudi zadevno sht. revije.

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp39/dokum39/3dok39.htm

 

Iz pisma Majdi Shirca, Revija SRP 39/40, Dokument 3, citiram:

 

»Ker sem z MK sklenil za zavod shkodljivo pogodbo, sem kot direktor sam odgovoren – tako pravite, in s tem se v celoti strinjam – zato sem odstopil. Svet zavoda me je razreshil, do imenovanja novega direktorja opravljam vlogo pooblashchene osebe za zastopanje zavoda. Tudi zadnje mozhnosti za pritozhbo do 20. septembra letos po 5.chl. pogodbe sam ne bom izkoristil, “ker ni prishlo do nobenih nepredvidenih sprememb okolishchin, zaradi katerih zavod ne bi mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti”. Nasprotno, vse so bile predvidljive zhe z "vishino" odobrene subvencije. Che se ne bom brezupno pritozheval, in tako she sam pospesheval birokratizacijo zavoda, bom morda kdaj she kaj napisal. Che ne bo izshlo v knjizhni obliki, bo vsaj na internetu (elektronskem viru).

 

Rajko Shushtarshich

za zavod: Revija SRP

poobl. oseba za zastop.

 

Ljubljana, 31. maja 2000«

 

Pa tudi papirnati direktor nisem bil vech, in nikoli nisem bil zaposlen kot direktor, ampak sem bil samo: pooblashchena oseba za zastopanje z omejeno odgovornostjo, tj. zgolj za podpisovanje nepotrebnih porochil AJPESu in DURSu (kot recheno, zgolj zaradi ljubega miru). To bi lahko bil kdorkoli, ki bi ga pooblastili sodelavci revije; tudi odvetnik npr., che bi imeli sredstva za ta namen. Tak je podpis (pooblashchene osebe) tudi v vseh dokumentih, poslanih MK RS, in tudi v pritozhbi na Vrhovno sodishche RS.

 

Zavod je bil ustanovljen v letu 1998 z Aktom o ustanovitvi zavoda z dne 10. novembra 1998. Ime zavoda je bilo: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti. Dejansko je obstajal le nekaj let, ko je Revija SRP dobivala simbolichna javna sredstva na razpisih MK RS (1999, 2000, 2001, 2002, zhe v letu 2003 pa ne vech!

Revija SRP redno izhaja zhe od leta 1993 do danes! Vsa ustvarjalnost v neodvisni Reviji SRP je v celoti neposredno dostopna – brez kakrshnihkoli omejitev – v Knjizhnici Revije SRP. http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm ]

Teh 25 let izhajanja revije je hkrati 25 let ukinjanja Revije SRP s strani institucij sistema. Kdor bi hotel to argumentirano zanikati, bi moral vsaj pregledati, che ne preuchiti vsaj objavljene dokumente, ki 25 let prichajo o tem. (gej Dokumenti Urednishtva v Revijah SRP :

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/avtkaz/z_dokumenti.htm

 

Ves ta pregon, ki je dokumentiran v epizodi ZAVOD – Dokumenti likvidacije Zavoda (v letu 2015, 2016): Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP, je primer administrativno-birokratskega obravnavanja neodvisne revije in onemogochanja izrazhanja svobode misli njenih sodelavcev.

 

 

Vrocheno naslovniku – v dveh izvodih, dne 20.3.2017

Prilozheno:

– original odlochbe ZPIZ, z dne 14. 3. 2017

Revija SRP 39 – 40 / 2000

 

V Ljubljani, 17. marca 2017

 

 

 

P. S.

Dodatna opomba k Dokumentu 3;

Zadeva ZAVOD se bo she nadaljevala, kdo ve do kdaj. Za obe reviji in za mene osebno bo to pomembno, lahko zakljuchno. Ne bo pa vech relavantno za nadaljevanje raziskave Zhigosana ustvarjalnost.

Epizoda ZAVOD je s tem sklenjena ne glede na nadaljevanje zadeve.

 

Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, spomladi 2017

 

 

____________

 

* (Dokumente bomo sicer she vedno arhivirali v arhivu Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP na:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm.

Morda bo tam (nekoch) tudi kratek Epilog zadeve.