Revija SRP 133/134

Dokument 2

Rajko Shushtarshich

 

ADMINISTRATIVNA STVARNOST

 (Ob njej pa she paralelna stvarnost)

 

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODISHCHE V LJUBLJANI

Komenskega 7, Ljubljana

 

 

Zadeva: Odgovor na Odgovor ZPIZ na uveljavljanje sodnega varstva pravic z vlozhitvijo tozhbe pri Delovnem in socialnem sodishchu v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana

 

Tozhecha stranka: RAJKO SHUSHTARSHICH, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

Tozhena stranka: ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Centrala na sedezhu v Ljubljani, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana

 

 

Na moje navedbe:

»Odlochba ZPIZ-a: shtevilka zadeve: 10321-8408/2016; shtevilka dosjeja: 4066112; datum: 20. 12. 2016 temelji na zmotnem dejstvu, da sem R. Sh. bil zaposlen (!) – in to samo na osnovi tega, ker je to tako razvidno iz izpisa Poslovnega registra Slovenije(!).

Dejansko pa – od upokojitve z dne 1. 1. 1998 (Odlochba ZPIZ, 14 4066112, z dne 17. 3. 1998) do danes – nisem bil nikjer zaposlen, tudi na Zavodu Revija SRP ne, in nikoli nisem prejemal nobene plache ali kake druge oblike denarnega nadomestila – prejemka. (Ga tudi ne bi mogel, ker je bil rachun Zavoda pri Banki Koper, sht. b. r. 10100-0038333910, ID DDV komitenta: SI 71461965, zaprt zhe od 15. 1. 2010.)

Prav tako ne, ker sem bil 50% delezhnik v Zavodu Revija SRP, katerega vrednost je bila 0,00 € (torej delezhnik polovice vrednosti od nich).«

 

Ta dejstva sem navedel v pritozhbi ZPIZ-u z dne 06. 06. 2016.* Naj jih she enkrat povzamem:

»Nisem opravljal dela poslovodenja zasebne druzhbe, oz. sem to »opravljal« 0 ur na teden.

Natanchneje recheno, nisem niti mogel zacheti ponovno delati oziroma opravljati dejavnosti, in ne ponovno vstopiti v zavarovanje niti za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, ker:

 

Pri REVIJI SRP nisem zaposlen, niti nisem njen delezhnik. Revija SRP nima nobenih sredstev. Rachun ima zaprt zhe od 15. 1. 2010 (pri Banki Koper, p. e. Ljubljana, ID DDV komitenta: SI 71461965). Njeno premozhenje je od tega dne 0,00 €. Od tega dne Zavod Revija SRP dejansko ne obstaja vech! Tudi nihche v njem ne opravlja “registrirane dejavnosti v imenu, na rachun, v korist oziroma s sredstvi REVIJE SRP”.

5. oktobra 2015 je bil tudi pravno formalno sprejet Sklep o prenehanju (ugasnitvi zavoda) Revije SRP v letu 2015.

Okrozhno sodishche v Ljubljani s svojimi sklepi, razsodbami pa ne zheli sprejeti sklepa o ukinitvi – prenehanju dejavnosti Zavoda in izbrisati Zavod iz sodnega registra. Posledichno torej dejanskega statusa ne morem uveljaviti oz. urediti.

Z Odlochbo odmerjeni sorazmerni del pokojnine po 37. chlenu ZPIZ-2B pomeni she en neupravichen – drastichen ukrep v nizu nalogov, odredb, odlochb, sklepov ...«

 

»Poglavitni razlog pritozhbe pa je nelegitimnost oz. neustrezna uporaba prava – navedenih chlenov v navedeni in prilozheni Odlochbi. Kakor in kolikor razumem namen teh uporabljenih zakonov (po duhu zakonov), ni njihov namen to, da bi drastichno sankcionirali tiste upokojence, ki delajo brezplachno tudi she po upokojitvi, in tudi ne tistih, ki so delezhniki v zavodih brez premozhenja, ter tudi ne, da bi se status zaposlitve ugotavljal zgolj na osnovi neazhurne evidence – v tem primeru: Poslovnega registra Slovenije.« [Op. R.Sh.: iz Dokument 1 in v Tozhbi z dne 27. 12. 2016]

 

 

ZPIZ odgovarja na tozhbo: zaradi pravice do pokojnine sorazmerni del:*

 

»Tozhena stranka nazadnje she pripominja, da je za odlochitev relevanten le vpis v Poslovni register in ne morebitno (ne)prejemanje kakrshnihkoli dohodkov iz tega naslova.«

Ostalih pomembnejshih navedb ne navaja, npr.:

Ni pomembno, da Zavoda ni vech – da je ukinjen, relevantno je le, da je she vedno vpisan v Poslovodni register. Enako velja za preds. sveta, direktorja, vse chlane sveta, itn, itn.

Nadalje: Sistem ima Zakon za ustanavljanje Zavodov, nima pa Zakona o ukinjanju zavodov; dve brezupni vlogi na Okrozhno sodishche v Ljubljani za izpis iz registra sta bili gladko zavrnjeni z utemeljitvijo, da je izpis mogoch le po ZGD1 – Zakonu o gospodarskih druzhbah, cheprav ravno pri zadevnem Zavodu Revija SRP ... ni nikakrshne analogije z gospodarsko druzhbo. (A nekatere Zavode je bilo mogoche izpisati iz registra tudi kot zgolj Zavode brez te analogije z ZGD1. Ob tem se seveda zastavlja vprashanje o enakosti subjektov pred zakonom.)

 

ZPIZ prilaga tudi:

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra AJPES PORTAL-a o subjektu ZAVOD ZA ZALOZHNISHTVO NA PODROCHJU KULTURE IN UMETNOSTI, Revija SRP (Svoboda, Resnica, Pogum), matichna shtevilka: 1339427000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tochki drugega odstavka 7. chlena ZSReg na dan 01. 03. 2016 ob uri 08:06, datum izpisa: 01. 03. 2016 ob uri 08:09. [Op. R.Sh.: glej tudi aktualni poslovni register na internetu bolha.com ]

 

Za administrativno stvarnost je relevanten le neazhurirani vpis gornjega subjekta v Poslovodni register, ne pa resnichno oz. dejansko stanje. Administrativna formalnost je pomembnejsha od resnichnosti. Administrativna stvarnost nas obvladuje. To je torej temeljna vrednotna ontoloshka opredelitev sistema!

 

____________

* Navajam samo bistveni – vsebinski del odgovora ZPIZ.

 

Vrocheno naslovniku – v dveh izvodih, dne 20. 2. 2017

 

 

Rajko Shushtarshich 

 

V Ljubljani, 20. februarja 2017