Revija SRP 133/134

Dokument 1

Rajko Shushtarshich

 

NAGRADA ZA USTVARJALNO DELO

(Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic)

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODISHCHE V LJUBLJANI

Komenskega ulica 7, Ljubljana

 

Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic z vlozhitvijo tozhbe pri Delovnem in socialnem sodishchu v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana

 

Tozhecha stranka: RAJKO SHUSHTARSHICH, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

Tozhena stranka: ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Centrala na sedezhu v Ljubljani, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana

 

Odlochba ZPIZ-a: shtevilka zadeve: 10321-8408/2016; shtevilka dosjeja: 4066112; datum: 20. 12. 2016

temelji na zmotnem dejstvu, da sem R. Sh. bil zaposlen (!) – in to samo na osnovi tega, ker je to tako razvidno iz izpisa Poslovnega registra Slovenije(!).

– Dejansko pa – od upokojitve z dne 1. 1. 1998 (Odlochba ZPIZ, 14 4066112, z dne 17. 3. 1998) do danes – nisem bil nikjer zaposlen, tudi na Zavodu Revija SRP ne, in nikoli nisem prejemal nobene plache ali kake druge oblike denarnega nadomestila – prejemka. (Ga tudi ne bi mogel, ker je bil rachun Zavoda pri Banki Koper, sht. b. r. 10100-0038333910, ID DDV komitenta: SI 71461965, zaprt zhe od 15. 1. 2010.

– Prav tako ne, ker sem bil 50% delezhnik v Zavodu Revija SRP, katerega vrednost je bila 0,00 € (torej delezhnik polovice vrednosti od nich).

 

Ta dejstva sem navedel v pritozhbi ZPIZ-u, dne, 06. 06. 2016.* Naj jih she enkrat povzamem:

»Nisem opravljal dela poslovodenja zasebne druzhbe, oz. sem jo opravljal 0 ur na teden.

Natanchneje recheno, nisem niti mogel zacheti ponovno delati oziroma opravljati dejavnosti, in ne ponovno vstopiti v zavarovanje niti za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, ker:

 

– Pri REVIJI SRP nisem zaposlen, niti nisem njen delezhnik. Revija SRP nima nobenih sredstev. Rachun ima zaprt zhe od 15. 1. 2010 (pri Banki Koper, p. e. Ljubljana, ID DDV komitenta: SI 71461965). Njeno premozhenje je od tega dne 0,00 €. Od tega dne Zavod Revija SRP dejansko ne obstaja vech! Tudi nihche v njem ne opravlja “registrirane dejavnosti v imenu, na rachun, v korist oziroma s sredstvi REVIJE SRP”.

5. oktobra 2015 je bil tudi pravno formalno sprejet Sklep o prenehanju (ugasnitvi zavoda) Revije SRP v letu 2015.

Okrozhno sodishche v Ljubljani s svojimi sklepi, razsodbami pa ne zheli sprejeti sklepa o ukinitvi – prenehanju dejavnosti Zavoda in izbrisati Zavod iz sodnega registra. Dejanskega statusa torej ne morem uveljaviti oz. urediti.

Z Odlochbo odmerjeni sorazmerni del pokojnine po 37. chlenu ZPIZ-2B je torej sprejet she en neupravichen – drastichen ukrep v nizu nalogov, odredb, odlochb, sklepov ...«

 

Poglavitni razlog pritozhbe pa je nelegitimnost oz. neustrezna uporaba prava – navedenih chlenov v navedeni in prilozheni Odlochbi. Kakor in kolikor razumem namen teh uporabljenih zakonov (po duhu zakonov), ni njihov namen to, da bi drastichno sankcionirali tiste upokojence, ki delajo brezplachno tudi she po upokojitvi, in tudi ne tistih, ki so delezhniki v zavodih brez premozhenja, ter tudi ne, da bi se status zaposlitve ugotavljal zgolj na osnovi neazhurne evidence – v tem primeru: Poslovnega registra Slovenije.

 

 

__­­­­­­­­­­­­­­­___________________ 

* Pritozhba na odlochbo ZPIZ. 6.junij, 2016_vr.19-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochboZPIZ6junij2016_vr.19-8-2016.doc

 

Glej tudi priloge iz dokumenta:

– Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP; (na prilozhenem USB kljuchu in na internetu):

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm

 

Posebej dokumenta:

4 samoukinitev: Sklep o prenehanju (ugasnitev zavoda) Revije SRP v letu 2015 (v prilogi in na internetu): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ugasnitev_Zavoda5okt2015.doc

17a Sklep Visjega sodishcha v Lj. 27. jan. 2016 (v prilogi in na internetu):

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Vishje%20sodishche_vLj27januar2016.doc

 

 

Vrocheno naslovniku – v dveh izvodih, dne 27. 12. 2016

Prilozhen tudi original odlochbe ZPIZ, z dne 20. 12. 2016

 

Rajko Shushtarshich 

 

V Ljubljani, 26. decembra 2016