Revija SRP 133/134

Andrej Lutman

 

PRIMER ZADEVE

 (hlinjenje spomina in berljivosti)

 

Prishla sta: v prepoznavnem oblachilu, v vsakdanjem oblachilu; par. Zgodilo se je: onemogochanje izvajanja vrhunske dejavnosti. Navedek za vrivek: prehodna kraja v zdruzhbi pogoltnih, napihnjenih. V sosedstvu poiskana pomoch naj bi prinesla zapisnik o zasegu predmetov, potrebnih za ovrzhbo ali potrditev suma. Pod prisilo zasluzhkarstva sestavljen shranjen, zhe odsluzhen stroj, nadomeshcha zasezheno. Na novo vzpostavljene vezi, kar naj bi pripomoglo k razjasnitvi zadeve in oseb, povezanih z vzrokom zasega, ne doprinesejo k rahljanju glavobola, napetosti, zategnjenosti ... in sproshchenemu izvajanju dejavnosti. Shibkost, povzrochena z vdorom para v zasebnost; togota do druzhbenega ustroja; chutenje brez sanj.

Izvajanje vrhunske dejavnosti pod naslednjimi vplivi: nasilje sostanovalca, omledni opisi sostanovalke, rane v sosedstvu; in pri sledechih si pogojih: nujno predrugachenje lastnega odnosa do pregona, doumetje odnosov med oznakami togota-jeza-zhalost, odpis obremenilnih stikov. Iskanje koristi se zachenja (upnica odpushcha dolg).

Ukvarjanje z uradnishtvom prehaja v stopnjo urejanja, kar se uri na podrochjih, kot so: vrnitev osebe, ki je dozhivela prihod skupine zasezhnikov she pred prihodom para; obveshchanje vzdrzhevalstva drzhave o smeshenju lastnih virov prezhivetja na silo; tehtanje odlochitve o namenskem zbiranju podatkov, ki naj bi pripomogli; preshtevanje osebnih denarnih zmozhnosti za prevzem zadeve; obvestilo ustanovi, nudechi uvrstitev med vrhunske dejavnosti. Prehod na obveshchanje: se sprevrzhe v tarnanje, se razblini v shtetje, ob katerem nich vech ne shteje? V takshnem sprashevanju je najbolje izpostaviti telo, da zazna, kar ga ohranja! In se sprozhi, da glavobol postane prehlad in da vlaga v obliki megle doprinese k sostanovalchevi zajedljivosti, ko res ni potrebno ponavljati zastrashevanja z reklom: umreti skupaj.

V chasu, ki ga porabi merec, mesec, na polovici poti, so dozorela tudi sledecha rekla: kdor ima trebuh, nima vishine; (odvetnishka druzhba zachne postopek); merodajstvo nima mere; trebuh brez vishine je kakor lebdechi napihnik. Bliskanje z glasbo na lebdechem nebnem prikazovalniku povzrocha brezspominske slike. Pojavi se vijachek med lezhishchem in rjuho, kar ima za posledico, da se drznost, dosezhena z okrashevanjem telesa, izkazhe za oporo spominu. Par teles, ko je eno opremljeno s shtevkami, eno v prichakovanju opreme, tak par teles pritiska na stene opechnate sobe, da postane she ocharljivost prehodnega znachaja; in pomen je za po tem.

In zgodi se dvom v dom po samoosebnem strinjanju. In dvom v sum.

Pri shtetju in prerachunavanju izhodishch lahko, da pride do razmika, kar ima za posledico osebe v vsakdanjem oblachilu brez para v prepoznavnem oblachilu na obisku z namenom, da uradno zabelezhi preklic odlochitve biti poleg pri pregledu zasezhka, in je vsekakor vzrok sanjam s spominom nanje. Razshirjeno obzorje dogodkom, ki slede, ni samo v prid, temvech: brezsanjski spanec, obstrizhenje ter ovinkarjenje po straneh z zapisnikom vred pokazhe na naravnost zgledno prihodnost. V redosled dogodkom vpeljava novega para: starejshi, slogar; mlajshi, slogustnezh; star, z zhametom; mlad, v ozadju ozavednega glasu (a kaj in kako z njim(a)?). Zapis ne obudi spomina. Shtetje postaja preshtevanje neshtevnega; ne!? preshtevanje zarachunanega, tako! Nekako tako: zasezhba, zasezhnica, zasezheno, zasezhniki ..., in pa: kolikshna je vrednost vrhunskosti na chas?

Pochitek ni namenjen shtetju.

Nadaljevanje z zaslishanjem in glasom: koga si nahranil? s strahom, z izbruhom nasilja, z oddajo chustev? In z zaslishevanjem: daj! zaslishuj me! vzemi! naj bom pri zaslishanju ..., smrad in ovadba. Oshkodovanost, izpovedana izvzetost, sosedova radovednost z usluzhnostjo, odpoved in za tem lahkotnost so oznake, s katerimi se sporocha dejstva, s katerimi sostanovalec praznuje svojo sposobnost dokazovanja chistote, kupljene s pripadnostjo pregovorno in postopkovno ter namishljeno zgodovinsko pogojene preprostosti v skupnosti, iz katere ni izstopa. Sostanovalec, sosed, podaljshevalka bivanja, ustrahovanka in predanka nebnemu zrcalu; povedano drugache je v zapisu. Vrstni red, ki je zaporedje, razporedi vrstilne shtevnike v nize, v vzporedne chrte, pa vecherilo postaja danilo, dramilo uspavalo; med zarjo in zoro, med shtevnim. In s takim je nujno, da se vpelje meno: pravno svetovanje postane nadomestek za nadomestilo, tretje kolo dvokolesnih sanj, spomin na spomine.

Bivanjska stiska se izkazhe za gnetilo proti gnjavazhi. Ter: odrinjenost, vechni predvojni postopki chujechega v chistoti. Shchipovka in mlajevec najraje zaslishujeta ob hranjenju in po opravljeni zadenjski potrebi, kar pomeni, da je njuno dobichkarstvo z verstvom podlozheno, ko pa sta, shchipovka in potreba, ustvarjeni za opravljanje in lepopis. Norost se pach prichne s trpinchenjem na sledechi si nachin: oshkodovanezh in zhrtvovanec, ki je zhrtev zasega, je tudi souporabnik s sumom prepojene snovi. Posledica je edina: razposlana odprtopisemska zhalostinka (pa: v odpis vse skupaj!).

Poposledica je edinstvena. Prihajajo zhenske besede, moshki izgovor, srednje vmesno na nachin zbujanja ob mislih na zasezhenko, na zasezhek in zaseg, kar je poseg v: zakonodajnost, sodnost, izvrshilnost; a z vprashanjem, prepogostim sprashevanjem: je sodba sodnichina ali vojashka, je varnostnost vzrok k srdu do druzhine, je pranje pogoj za sushenje? Oshkodovanezh lahko rachuna z nerednimi dohodki, okrnjeno vrhunskostjo, zasluzhek v papirni obliki, neplachanim dopustom ..., po delavni in dejavni bolnishki. Dalje v niz: delovni dnevi, skupni dnevi, dnevi in nochi, celotni dnevi v odsotnosti in z jutranjim glavobolom.

Oshkodovanost sovpada z zapravljanjem chasa, ko oshkodovanezh ishche oseben izraz za odlichnost, k vrhunskosti. Ne gre in ne premakne se brez razvrata na prepih. Dnevi so dnevni, so nameshchenchevi spomini, ki pritiskajo na spanje, da so sanje izraz bojazni, kako biti brez boja, kako postati sumljiv samemu sebi kot izraz dobrega, lepega, krasnega v krastah in krstah; v plesu z mrchesom. Kdaj prenehati shteti? Kako shteti ... po njihovo, po nameshchenchevo ... kako ovrechi sum, da je zhalost iz lakote izvirajocha in da je zahtevek za odshkodnino posledica privzgojenega obchutja napuha, pohlepa, ki poklapa, grabezha? Izrachun je tochen, rachun natanchen, a zahtevek? v chasu, v dnini, v shtevkah?? Je zgolj in samo: oshkodovanost z zasegom; zasek v osebno. Naj sledi odshkodninski zahtevek? Sledi izraz shibkih vezi z ljudmi, ki so dozhiveto dozhiveli, prezhiveli ne, saj za takshno ni prezhivnine. Unichevanje, nich vanje, vse mimo kosti lepih dogodkov; zbuditev v joku, v tresenju skeleta nad paro, nad shtevilom mesecev na leto.

Prichetek preverjanja, zachet v jezi oshkodovanke, bo trajal kak teden, morda manj, verjetno vech ..., vse do takrat, ko bo kolichnik razmerja pravshnji. Razmere niso naklonjene uporabnini, pa je kolichnik dobljen z razmerjem med putiko in postom, ko se sostanovalec in nadlezhnica zavijeta v sprenevedavo preproshchino. Ko je smeh zgolj she izraz zasebnosti. Bo potrebno pogosteje uvajati oddolzhilo? Oshkodovanka ni bila delezhna srednje tezhko, se pravi: lahko prichakovanih podatkov, s katerimi bi morda lahko nachela vsaj nachelno ukvarjanje z zadevo, kajti lovljenje sochasnosti je vaba chasu. Eno vprashanje z mochjo: za kaj vztrajash? Oshkodovanka nima zahtev, osumljevalka z druzhbo nadaljuje z mozhnostjo, ki jo omogocha prispevalo, glaseche se z: chlovek obvladuje spremembe v naravi s tem, da spozna njihove zakonitosti, in glede na to razdeli chas; kar je navedek. Tezhave, z odsotnostjo zasezhenega povzrochene do te mere, da so precejshnje, so kar precejshnje: na premnogih mestih spominske zapolnitve; spominske luknje na shtevnosti, da ni omembe vredno; nekateri spomini vsaj podvojeno ...

Ko oshkodovanec pomisli na: kako je brez; v zhalosti, revshchini ..., neposedovanju; se domisli: nikoli ne zvemo, kar kazhemo. In spust v sanjski svet, sestavljen iz spominskih chasov, iz divjih misli, iz trditve: do sanj ne morem, a jih imam. Prebrano: dolgchas. Zato zaslishanje: koliko je vzporednih sanjskih shtetij, kako shteti v sanjah sanje (za primer: podrta stavba, razkaz podrtije, tlorisa; z vzornikom: smeh, veseljachenje, kuha ...)? Vsekakor sledi obkuhinjska pridiga v zhe znanih delih: prvich, naslednjich.

Sochno soochenje s preimenovanjem: iz imena v priimek, ki je imenski sprimek. Izsran glavobol. Vsaj drugich.

(Prizadevno skonchano.)