Revija SRP
 
 
Letnik IV, junij 1996
shtevilka 13-14
 
 
 
 
 

 
 
Izdajatelj revije
 
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
in
GOZD - Gorenjska zalozhnishka druzhba, Kranj
Naslovnica
Jozhe Spacal: Kraska vas /detajl mozaika/, 1987
Oblikovanje naslovnice,
izbor likovnih del
Jozhe Spacal
Fotografija
Stane Srshen in Egon Kashe
Oblikovanje teksta
Georgij Dvorzhak
Izdelava fotolitov
Reprostudio Delo
Tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Urednishki odbor
Lev Detela, Matjazh Hanzhek,
Taras Kermauner, Matevzh Krivic,
Rajko Shushtarshich,
Franci Zagorichnik - glavni in odgovorni urednik
Sponzorji
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Zavod za odprto druzhbo - Slovenija
So tudi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP
med proizvode, za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.