Revija SRP 13/14

Jozhe Spacal

 

LIKOVNA DELA /MOZAIKI/

 

1. Triptih (detajll mozaika), ploskovni mozaik, 1980,
v stavbi druzhbenih organizacij, Nova Gorica
2. Voli, reliefni mozaik, 1978,
v stavbi SDK, Nova Gorica
3. Istrske strehe, reliefni mozaik, 1971,
v ateljeju avtorja, Ljubljana
4. Voli, reliefni mozaik, 1972,
v ateljeju avtorja, Ljubljana
5. Jedra, (detail), reliefni mozaik, 1977
na fasadi Nove Kreditne banke, Idrija
6. Krashka vas (detail), reliefni mozaik, 1987,
v sejni sobi ITEO, Ljubljana
7. Krashka vas (del mozaika), reliefni mozaik, 1987,
v sejni sobi ITEO, Ljubljana
8. Krashki trg, reliefni mozaik, 1982,
v ateljeju avtorja, Kostanjevica na Krasu
 
Naslovnica:
9. Krashka vas (detajl mozaika), 1987

 

sl 1

 

sl 2

 

sl 3

 

sl 4

 

sl 5

 

sl 6

 

sl 7

 

sl 8

 

sl 9n