Revija SRP 13/14

Ivo Antich
 

 

Revija Srp 11-12

(recenzija)

 

Nova shtevilka Revije SRP (11-12, oktober 1995), ki je namenjena kritichni obravnavi modernih mnozhichnih medijev, zlasti TV, je tako kot prejshnje razdeljena na literarni in neliterarni (esejistichni in dokumentaristichni) del, pri chemer podrochje stripa predstavlja prehod med njima.

Na zachetku je uvodnik glavnega urednika Francija Zagorichnika; spis ima nasliv Ta pankrt in podnaslov Ob zakljuchku tretjega letnika Revije SRP. Gre za slovo od Rajka Shushtershicha, glavnega pobudnika za ustanovitev revije, ki je sedaj odstopil kot odgovorni urednik, obenem pa je uvodnik tudi zgoshchen pregled druzhbenega konteksta, v katerem so se pojavljali dosedanji trije letniki SRP-a, pri chemer Zagorichnik ugotavlja, da med "diktaturo" in "demokracijo" vchasih ni prepoznavne razlike, saj je nekdanje ukinjanje predhodnice revije nadomeshcheno s sistematichnim in bolj "prebrisanim" spregledovanjem njene prichujoche naslednice. Sledi literarni del s primeri lirike, proze in dramatike. Ksenija Zmagaj objavlja obsezhnejshi cekel pesmi pod skupnim naslovom Ujetnik vizije; njeni neposredni odzivi na izkustvena dozhivetja se mestoma prepletajo s formalno besedno asociativnostjo. Podobno, le da she v intezivnejshi meri velja to tudi za cikel pesmi Kristijana Mucka z naslovom Apokrifi in apologije. Lev Detela, slovensko-avstrijski pisatelj, ki zhivi na Dunaju, objavlja satirichno in groteskno uglashene prozne zapise pod skupnim naslovom Iz literarne ropotarnice univerzalne ponudbe. Sodobni hrvashki pesnik, esejist in literarni kritik Branimir Boshnjak se v prevodu Francija Zagorichnika predstavlja s ciklom Klina za nedolzhne, kjer se pesmi v verzih prepletajo s proznimi meditacijami (prevajalec je z beleshko pod chrto predstavil tudi avtorja). Sledi dramski prispevek Iztoka Alidicha z naslovom Vlak-okno in podnaslovom Razmishljanja ob spletu dogodkov; cheprav ni izrecno omenjeno, gre ochitno za scenarij TV igre. Stripsko podrochje predstavljata kratka karikaturistichna stripa Iva Anticha (Gromeo in Grulija, Gobinson), isti pa je prispeval tudi zapis Umrl je Hugo Pratt z odlomkom iz enega od del znamenitega mojstra stripske literature.

Pretezhno esejistichni sklop zachenjajo Filmske belezhke Iva Anticha; gre za zapise o filmih Parole de flic, Dvorishchno okno, Shund, Slaba druzhba: Matjazh Hanzhek objavlja razmishljanje z naslovom Pesmi o drugachnosti; zapis se nanasha na glasbeno kaseto, katere avtorja sta Tanja Lamovec (besedila) in Boshtjan Pogorelec (interpretacija), ki se kot umetnika kritichno ukvarjata z razmerami v psihiatriji. Ciril Gale objavlja intervju z Marcelom Buhom, scenaristom, rezhiserjem, predsednikom Drushtva slovenskih filmskih ustvarjalcev in chlanom sveta RTVS, pod naslovom Zagotovljeni temelji nacionalne filmske produkcije. Prispevek Tarasa Kermaunerja ima naslov Pripombe in opombe k tretjemu delu razprave O druzhini, bratih in posamezni osebi; gre za obsezhen odlomek iz avtorjevih vsestransko izchrpnih (in zaradi shtevilnih kratic she dodatno tezhe berljivih) raziskav slovenske dramatike. Sledi obsezhen blok s prispevki Rajka Shushtershicha, ki z intenzivno kritichnostjo analizira svoje dolgoletne izkushnje v spopadu z monopolistichno politekonomsko institucijo RTVS (Endofazija, itd.), pri chemer razmishlja tudi o mozhni krizi TV kot medija, o "drami reorganizacije" RTVS in dodaja tudi Prilogo dokumenti. Shtevilko zakljuchuje kazalo vsebine Revije SRP v letnikih 1993 do 1995 (dvojne shtevilke od 1-2 do 11-12).