revijasrp.si
 
 
 
 
 
Revija SRP
   
Letnik IV februar 1996
shtevilka 13 - 14
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revija SRP
1996 13/14
 
 
Vsebina Revije SRP 13/14
 
         
 
Franci Zagorichnik
Stalin, pesem
4
 
 
Rajko Shushtarshich
Kosilo na travi, esej
5
 
 
Ursha Kanoni
Zhile neba, pesmi
11
 
 
Marko Elsner Groshelj
Stolp modrega konja, radijska igra
  18
 
 
Rajko Shushtarshich
Kandidati na reshetu, medij v mukah, mogochi pogled na tezhave pri izvolitvi odg. uredikov TVS
32
 
 
Lev Detela
Sposhtovanje povzrochajoche kretnje vladanja
48
 
 
Janez Lombergar
TV–Likovni portret Jozheta Spacala
  53
 
 
Stane Bernik
Spacalov mozaik
55
 
 
Jure Mikuzh
Grafika in slikarstvo Jozheta Spacala
56
 
 
Jozhe Spacal
Likovna dela /mozaiki/
57
 
 
Stane Bernik
Spacalova televizijska scenografija
  65
 
 
Nace Shumi
Jedro v grafiki Jozheta Spacala
66
 
 
Janez Sagadin
Biotopi Kranja; Most, pesmi
68
 
 
Taras Kermauner
Politika, pravica, vest /Ob Petanovi dramatiki II/, razprava
75
 
 
Ivo Antich
(Jugo)vzhodno od raja, Kralj pojdi, stripa
  103
 
 
Ivo Antich
Zgodba zgodovine
105
 
 
Josip Majich
Slavonski brod, strip
  106
 
 
Lev Detela
Zablode televizijskega medija
 107
 
 
Ivo Antich
Chetrtstoletje Filmskih belezhk
 108
 
 
Rajko Shushtarshich
Vrednote socialne stratifikacije I
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot,
– Premene vrednotnih sistemov samoupravne druzhbe
– Vrednote socialne stratifikacije
– Vrednotni sistem soc. stratifikacije v Zhivalski farmi
– K predgovoru Vrednotam socialne strafikacije 1973
– K uvodu Vrednotam socialne strafikacije
– Nekaj povzetkov o vrednotah in vrednotnih sistemih:
– Spremna besede k Janezovemu razodetju
– Iz Traktata o svobodi
– Ontoloshki status vrednot (v kasnejshih objavah)
– Nekaj povzetkov, o ontoloshkem statusu vrednot
 
 
125
126
130
133
136
 
142
152
160
161
 
 
Rajko Shushtarshich
Narochnina slovenskega radia in televizije na Ustavnem sodishchu Slovenije
 
180
 
 
Urednishto –
Rajko Shushtarshich
Pobuda Revije SRP
182
 
 
Ustavno sodishche RS
Odlochba Ustavnega sodishcha v "zadevi Vladimirja Bogolina"
 
183
 
 
 
Matevzh Krivic –
Ustavno sodishche RS
Odklonilno locheno mnenje sodnika
 
184
 
 

Dokumenti

         
 
Dokument 1
Komorni zbor RTV
 
Komorni zbor RTVS, Svetu in vodstvu RTVS 161
 
180
 
 

 

Dokument 2
Zastopstvo KUP
Zastopstvo urednishtev KUP RTV - Svetu RTVS /preds. g. Stoparju/ob volitvah odg. urednikov na TVS, dne 8.12.1995
 
190
 

 

 

 

Dokument 3
Matjazh Hanzhek –
Franci Zagorichnik
 
Zahvala MIK
 
192
 

 

 

 

Ivo Antich
Recenzija Revije SRP 11/12
193