Revija SRP 13/14

Zalozhba LUMI d.o.o. in
Revija SRP

Dokument 2

 

MINISTRSTVU ZA KULTURO RS

 

Zahvala za sofinanciranje raziskave in Revije SRP

 

S sofinanciranjem (subvencioniranjem) dela raziskave Javni zavod RTVS - dileme in perspektive, Prihodnost javne TV v Sloveniji, Revija SRP 11/12, ste omogochili izid te shtevilke revije. Osebno in tudi v imenu urednishtva in bralcev revije se Vam zahvaljujemo.

 

Ljubljana, januarja 1996

 
Za zalozhbo LUMI,
Revijo SRP
 
Matjazh Hanzhek
Franci Zagorichnik