Revija SRP 13/14

Dokument 2

ZASTOPSTVO UREDNISHTEV
KULTURNO UMETNISHKIH PROGRAMOV

 

Svet RTV Slovenija
predsedniku g. Stoparju

IZJAVA

 

Na sestanku Zastopstva urednishtev Umetnishkega programa (Majda Shirca, Urednishtvo oddaj o kulturi, Jasna Novak, Urednishtvo glasbenih oddaj, Matjazh Zajec, Urednishtvo tujega programa in Toni Trshar, Urednishtvo igranega programa) smo razpravljali o proceduri pri (ne)imenovanju odgovornega urednika Kulturno umetnishkih programov. Navzochi so oblikovali naslednjo izjavo, ki jo bodo ponudili v presojo in podpis tudi zastopnikom Mladinskega programa, Verskega programa in Dokumentarnega programa.

1. V urednishtvih Umetnishkega programa smo na osnovi zelo sploshnega in nedorechenega pravilnika o izbiri predstavnikov programskih delavcev v Zastopstvu urednishtev (poslal nam gaje v pomoch Svet RTV), pripravili svoj pravilnik, v katerem smo odprte nedorechene tochke dorekli. Odlochili smo se, da zastopstvo sestavimo iz predstavnikov posameznih urednishtev Umetniskega programa. Pri izboru predstavnikov urednishtev so sodelovali programski delavci (redaktorji, novinarji, dramaturgi, uredniki in rezhiserji) zaposleni v urednishtvih Umetnishkega programa. Snemalcev, kostumografov in scenografov nismo vkljuchili, ker so sodelavci nashih urednistev v 95% zunanji sodelavci, svobodni kulturni ustvarjalci (kar je v skladu z naravo in poslanstvom umetnishkega programa). Snemalci, zaposleni na RTV pa so razporejeni v centralnem planu za vse programe (kar pomeni, da bi lahko odlochali o izbiri urednikov v vseh treh urednishko producentskih enotah).

2. Volitve predstavnikov urednishtev so potekale v skladu s pravilnikom. Predstavniki so bili izvoljeni s konsenzom. Zastopstvo se je konstitiralo na seji dne 28.11.1995 in s tajnimi volitvami izvolilo predsednika in podpredsednika. Izvoljena sta bila Toni Trshar, predsednik (5 glasov) in Majda Shirca (3 glasove) za predsednico.

3. Programski direktor, g. Janez Lombergar je 30.11.1995 sklical sestanek z zastopstvom Kulturno umetnishkih programov. Na sestanku, ki so se ga udelezhili vsi chlani zastopstva in ki je potekal v izjemno kooperativnem vzdushju, so predstavniki urednishtev porochali o sestankih v svojih urednishtvih in takorekoch soglasno dali podporo g. Jaroslavu Skrushnyju.

Dne 4.12. so se zastopniki sestali s chlani svojih urednishtev she enkrat. Tudi na teh sestankih se razpolozhenje v urednishtvih ni spremenilo, tako da je kandidat g. Jaroslav Skrusny dobil 99% podporo. Zapisnike sestankov urednishtev smo predali programskemu direktorju.