Revija SRP 13/14

Komorni zbor RTVS

Dokument 1

 

Svetu RTVS
Zharku Petanu, generalnemu direktorju RTVS
Andreju Rotu, direktorju radijskih programov RTVS
Janezu Lombergarju, direktorju televizijskih programov RTVS
Mateju Venierju, direktorju OE glasbena produkcija RTVS
Mojci Menart, odgovorni urednici glasbenega programa radia
 

V poslovnem nachrtu RTVS za leto 96, smo pod tch. 6., o nachrtih OE glasbena produkcija prebrali, da bo KZ RTVS deloval le do 21.1. 96, nadaljnje delo zbora pa bo odvisno od narochil programa, ki naj bi narochila tudi financhno pokrivali.

Presenecheni smo, da nas o spremembi vira finansiranja nihche ni obvestil, saj smo o tem sluchajno izvedeli shele po novem letu. Zanima nas, ali so programski delavci radia in televizije, ki so po novem narochniki in plachniki nasih pevskih uslug, pripravili predloge narochil, jih financhno ovrednotili in zapisali v zhe prej omenjeni poslovni nachrt? Che niso, potem se bojimo, da bo novi nachin finansiranja huda ovira za kontinuirano delo KZ RTVS. Sploshno je namrech znano, da lahko glasbeni korpusi dosegajo prichakovano kakovost le, che so vaje enakomerno razporejene skozi vse leto. Che se bomo pevci srechevali z nashim izvrstnim dirigentom le obchasno, bo zbor kaj kmalu ob zhlahtno barvitost in homogenost, prekinjen bo pozitiven proces zorenja zbora. Lahko pa se zgodi she kaj hujshega...

Komorni zbor deluje zhe 51. leto. (S krajshimi prekinitvami v letih 1946, 1948 in 1991). Medtem ko se v soju luchi pripravlja na 50. letnico nash prijateljski APZ, ki bo upravicheno delezhen vse potrebne medijske pozornosti (tudi radia, televizije, kasetne produkcije), pevci KZ, dalech od blishcha, ki bi si ga najbrzh tudi zasluzhili, saj smo bili vodilni slovenski zbor vse do leta 1991, v negotovosti trepetamo za svojo usodo. Ob prelepem muziciranju v Verdijevem Requiemu pred nekaj dnevi, so nas obshle neprijetne asociacije...

Pevci KZ podpiramo prizadevanja po chim boljshi organiziranosti in racionalnem troshenju financhnih sredstev, ki so namenjena za uresnichevanje programskih zamisli. Preprichani smo, da bi skupaj s predlagatelji nashli tudi kakshno boljsho reshitev, ki bi zagotavljala enako ali she vechjo kakovost ob skrajno racionalni rabi financhnih sredstev.

Ker verjamemo, da ste vodilni delavci RTVS in chlani sveta RTVS ljubitelji najzhlahtnejse slovenske zborovske glasbe in se zavedate, da je ohranjanje nashe pevske tradicije na najvishji izvedbeni ravni nacionalni interes Slovencev in drzhavljanov Slovenije, upamo, da boste nashli trajno sistemsko reshitev za nemoteno delovanje nashega, vashega in vseslovenskega zbora.

 

Pevci KZ RTVS

Ljubljana, 16, januarja 1996

 

_______
Opomba: Iz zapisnika 17. redne seje Sveta RTV Slovenija, z dne 22.12.1995

G. Bruno Cvikl je izpostavil vprashanje o utemeljenosti odlochitve o ukinitvi delovanja tako kvalitetnega in priznanega zbora, kot je Komorni zbor RTV Slovenija, saj dvomi, da se kljub (*ob?) povechanju narochnine ne bi nashla sredstva za financiranje njegove dejavnosti.

Direktor radijskih programov (Andej Rot) je pojasnil, da je bila odlochitev (da bodo programi angazhirali - plachevali Komorni zbor takrat, ko ga bodo potrebovali) sprejeta po temeljitem preudarku in pogovorih in je v trenutni financhni situaciji RTV-ja nujna, sicer se bo postavilo pod vprashaj delovanje Big benda in Sinfonichnega orkestra.

Direktor Glasbene produkcije (Matej Viner) je dodal, da je v letu 1996 zagotovljeno redno servisiranje obeh orkestrov in produkcijske skupine (optimalno angazhiranje obeh orkestrov), saj si RTV Slovenija prizadeva ohraniti vsaj oba velika orkestra. Cheprav so chlani Komornega zbora honorarni sodelavci in repertoar zbora ni zanimiv za programe RTV Slovenija, se z ukinitvijo tega zbora postavlja pod vprashaj uresnichevanje kulturne funkcije RTV Slovenija. Predlagal je, da se ponovno preverijo vse mozhnosti (tudi znotraj Glasbene produkcije) in se poskushajo zagotoviti sredstva za vsaj delno servisiranje Komornega zbora.

Predsednik Sveta RTV je predlagal, da vodstvo RTV-ja preveri vse mozhnosti za zagotovitev sredstev za delovanje Komornega zbora in jih vkljuchi v predlog plana za leto 1996.

 

_____________
Opomba ur. Revije SRP: To se seveda do naslednje seje Sveta RTVS 1. februarja 1996 ni zgodilo. Vodstvo RTVS je ostalo neomajno, tudi v popravljenem predlogu plana RTVS za leto 1996 ni zagotovilo manjkajochih sredstev za dejavnost Komornega zbora.