Revija SRP 129/130

Rajko Shushtarshich

Dokument 1

 

SE BO NADALJEVALO! DOKLEJ?

 

(Porochilo nekdanjega papirnatega direktorja) 

 

 

Kot »papirnati direktor« Zavoda za zalozhnishtvo REVIJA SRP sem napisal kar nekaj dokumentov. Nerad, a bilo je treba, bi dejal. Ali res? – se sprashujem danes. V predzadnjem dokumentu v SRPu 125/126  sem pravilno predvidel, da se bo papirna kanonada s strani institucij sistema nadaljevala, v zadnjem objavljenem v SRPu 127/128, da bo zadeva v nadaljevanju vedno bolj absurdna, za mene osebno pa bo prej ali slej postala pretezhko breme. Vchasih pomislim, da se bo le nashel kak uradnik, ki bo zadevo konchal, zakljuchil, dal ad acta. A ta pomislek je neumesten, skrajno naiven. Naj torej ponovim propagandni vlozhek in she moto, ki mi je ob malodushnih mislih v spodbudo (uporabil sem ga tudi v zanjem dokumentu v SRPu 127/128):

– SISTEM »omogocha«, tj. onemogocha ustvarjalnost v neodvisni Reviji SRP po svoji naravi. Sistem sam po sebi »kot tak« tezhi k popolni kontroli vsega, kar je institucionalizirano. »Shirshe gledano, zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti. Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo, umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.« (Rajko Shushtarshich: Odprto zaprto pismo MK RS, II – Majdi Shirca, She o vrednotah in vrednotenju ; http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp39/dokum39/3dok39.htm)

 

(motoJ):

Individuum ne more spremeniti sistema,

lahko pa ne dovoli, da bi sistem spremenil njega.

In to ni malo!

Rajko Shushtarshich

 

Te dni – ravno ob pripravah na zakljuchek aktualne Revije SRP – so me kar tri institucije obdarile s svojimi darovi. Odgovoriti sem moral hitro, kajti roki za odgovor so ubijalsko kratki (glej dokumente spodaj op. R. Sh.) Za porochilo pa sem izbral le odlomek iz Izjave AJPESu, ta je bil napisan vcheraj:

 

 

Izjava o dejstvih oziroma okolishchinah domnevnega prekrshka

 

Letnega porochila za leto 2015 do zadnjega dne v mesecu februarju 2016 nisem oddal, ker nisem bil odg. oseba v Zavodu – direktor (rok oddaje 1. 3. 2016). Zato tudi nisem bil odgovoren za domnevni prekrshek. Porochila ne bi mogel – smel podpisati tudi nihche drug v ZAVODu ZA ZALOZHNISHTVO NA PODROCHJU KULTURE IN UMETNOSTI, REVIJA SRP (SVOBODA, RESNICA, POGUM), s sedezhem PRAZHAKOVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA, matichna shtevilka 1339427000, ker so odstopili tudi vsi drugi odgovorni v Zavodu. Zavoda takrat ni bilo vech.

 

REVIJA SRP nima nobenih sredstev. Rachun ima zaprt zhe od 15. 1. 2010! (pri Banki Koper, p.e. Lj. ID DDV komitenta: SI 71461965). Njeno premozhenje je od tega dne 0,00 €. Od tega dne Zavod Revija SRP dejansko ne obstaja vech! Tudi ne opravlja »registrirane dejavnosti v imenu, na rachun, v korist oziroma s sredstvi ZAVODA REVIJE SRP«. Oddajanje letnega porochila AJPESu (enakega kot v predhodnem letu 2014), bi bilo tudi popoln nesmisel. Dokument: Sklep o prenehanju (ugasnitev zavoda) Revije SRP v letu 2015, z dne 5. oktobra 2015, bi lahko bil zadosten dokaz – razlog za ustavitev postopka o prekrshku. http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ugasnitev_Zavoda5okt2015.doc

 

Ker pa moram »V izjavi navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer kasneje v postopku ne bom mogel vech uveljavljati.« –

Navajam she vse dosedanje dokumente o zadevi:

Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Revije SRP. Dokumenti so javno dostopni tudi na internetu.*

 

 

She shirshi referenchni okvir zadeve pa je: Chetrt stoletja ukinjanja neodvisne Revije SRP (svobode misli in pisanja), dostopno v Knjizhnici Revije SRP: Pogum Revije SRP 2003/3 ; Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek ; ZHIGOSANA USTVARJALNOST ; Za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju 2003-2009 : http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/zhigo.htm

 

Pomembno pojasnilo: Revija SRP ni zgolj skrajshano ime za Zavod Revija SRP, ampak je dosti vech, je neodvisni medij Revija SRP, ki je bil, in kot je bil pred ustanovitvijo Zavoda in obstaja tudi po ugasnitvi – izbrisu – likvidaciji Zavoda Revija SRP. Ta izbris iz registra bo torej le konec institucionalne tvorbe sistema – organizacijske oblike, ki sluzhi zgolj sistemu. Komu bi sicer sluzhilo toliko nepotrebnega administrativnega dela (Evidenca medijev, porochila AJPES-u, DURS-u, FURS-u, MzK, MzF, idr. institucijam)? Reviji SRP gotovo ne, zase tega sploh ne potrebujemo.

[Revija Lives Journal pa je Revija SRP v angleshchini.]

 

 

 

_________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

 

 – FURS 2016

Furs_Plachilni nalog, 11.8.2016 vr. 16. avg. 2016

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/FURS11avg2016_vr16avg2016.doc

 

– Zahteva za sodno varstvo

Zahteva za sodno varstvo FURSu, 19. avgusta 2016

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva za sodno varstvo19avg2016.doc

 

odlochba ZPIZ

odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

 

– Pritozhba na odlochbo ZPIZ

Pritozhba na odlochbo ZPIZ. 6.junij, 2016_vr.19-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochboZPIZ6junij2016_vr.19-8-2016.doc 

 

 AJPES obvestilo in pouk krshitelju

Ajpes-obvestilo o prekrshku18avg2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Ajpes-obvestilo%20o%20prekrshku18avg2016.doc

 

– AJPES obvestilo in pouk

Izjava_Ajpesu_o_prekrshku20avg2016_vr.22-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Izjava_Ajpesu_o_prekrshku20avg2016_vr.22-8-2016.doc

 

Povezave na druge dokumente v tej zadevi glej na: 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm

 

Dokumenti, ki so na internetu, so enaki originalom, le da so slednji podpisani. (Op. R.Sh.)

 

 

Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 21. avgusta 2016