revijasrp.si

 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
Letnik 24, junij 2016
shtevilka 127/128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
junij 2016 shtevilka 127/128
 
Vsebina Revije SRP
 
 
Hinko Smrekar
Trpkokislo jedro
127/128, 4
 
  Matjazh Jarc Novi chasi
127/128, 8
 
  Lev Detela Los Volcanes
127/128,13
 
 
Janez Premk
Prazvok
127/128, 17
 
  Ivo Antich Realpolitik /epigramizmi/
127/128, 22
 
  Hinko Smrekar
Tri zgodbe:
/Modrost shaha Dzhehama
O, ta preshmentana ljubezen!
Moje romantichne velike nochi/
 
127/128, 26
127/128, 27
127/128, 30
 
  Hinko Smrekar Zapisi o Cankarju
127/128, 35
 
  Matjazh Jarc Zlata lina. III.
127/128, 42
 
  Ivo Antich Migracije /Mik racije/
127/128, 73
 

Prevajalnica

 
Charles Wright
prev.: Ivo Antich
Kitajska sled
127/128, 75
 
 
Giancarlo Sissa
prev.: Jolka Milich
Izgnanstvo
127/128, 79
 
 
Marija Sresh
prev.: Nadja Jarc
Z visoko dvignjeno glavo
127/128, 85
 

Likovna priloga

 
Damir Globochnik
Kiparski izraz v glini
127/128, 90
 
 
Tone Demshar
Likovna dela /skulpture/
127/128, 92
 
 
Damir Globochnik
Satirichni elementi v ilustracijah Ivana Vavpoticha
127/128, 101
 

Esejnica

  Peter Amalietti Slovenshchina prajezik chloveshtva (III)
127/128, 107
 

Za zgodovinski spomin

  Branko J. Hribovshek Zaton Zahoda (III)
123/124, 115
 

Iz zgodovinskega spomina

Damir Globochnik
Prvi slovenski umetnishki fotograf Avgust Berthold
127/128, 136
 
Henrik Tuma
Zemljepisno-jezikoslovni zapisi
127/128, 143
 
Davorin Zhunkovich
Nega nashe zgodovine (Dvoje chlankov):
/O nashih krajepisnih imenih; Slovenska vojna zgodovina/
 
127/128, 156
 

Davorin Zhunkovich
Starodavnost Slovanov v Evropi (Zachetna poglavja iz knjige Slovani, praljudstvo Evrope)
127/128, 165
 

Vprashalnica

  Jolka Milich Nekaj malega o renegatstvu posebne vrste
127/128, 181
 

Dokumenti

         
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Povzetek o absurdnem ukinjanju Revije SRP (samo nekaj absurdov)
 
127/128, 184