Revija SRP 127/128

Damir Globochnik

 

 KIPARSKI IZRAZ V GLINI

 

Tone Demshar med osrednjimi predstavniki domachega kiparstva zadnje chetrtine preteklega stoletja izstopa po zaslugi dejstva, da je za edino kiparsko gradivo izbral glino, v kateri je poleg tega, da je z neverjetno spretnostjo zmogel obuditi katerokoli kiparsko obliko, uspel izraziti angazhiran pogled na sodobni chas. Formalni pristopi, ki jih je uporabljal pri modeliranju v glini, se razlikujejo med seboj, ochitno pa je, da je Tone Demshar vselej v ospredje postavljal vsebinsko noto in izrazno moch kiparskih del, ki jo pri posameznih ciklusih lahko povezhemo s kritichnostjo do druzhbene realnosti, z ekoloshko problematiko, seveda pa tudi z nekaterimi vsebinsko-formalnimi aktualnimi usmeritvami, ki so opredeljevale domacho likovno umetnost v tem chasu. Demshar je v nizu medsebojno prepletenih ciklusov uspeshno razvijal osebni likovni izraz.

Od zachetka sedemdesetih let je zachel oblikovati »Nalozhenke«, »Zlozhenke« oziroma »Stisnjenke«, pri katerih je princip modularnega sestavljanja oziroma povezovanja identichnih, na primer preprostih kroglastih oblik, ki so nastale na loncharskem vretenu, dopolnil z vsebinskimi poudarki. Skupke kroglastih oblik je izpostavil delovanju razlichnih sil, razporejal jih je v zabojchke in pletene koshe ali ovijal z debelo vrvjo. Okrogline so se pod pritiski sploshchile, deformirale, pri tem pa je bila ohranjena iluzija, vtis mehkobe kiparskih teles. Med zunanjimi vplivi so bile tektonske sile, pod katerimi naj bi se uklonila mehka glina, manj pomembne od umetnikove volje. Plastika »Prekmurska piramida« (1981) je zgrajena iz kroglastih teles, ki jih je kipar pazljivo zlozhil v piramidalni sestav. Bolj ko se okrogline proti vrhu zgoshchajo v konico piramide, bolj izgubljajo prvotno obliko. Pri vechjem okroglem kiparskem telesu »Bunka« (1980) je edini vidni poseg odtis kiparjeve bose noge. Pri »Buchi« (1980) se zdi, da je glineno gmoto malone razpolovila kolesnica traktorja.

Abstraktnim okroglim oblikam je kipar pridruzhil vegetabilne oblike, ki vzbujajo vtis, da so izrastle s podstavka. Med seboj se prepletajo, povezujejo v skupke in se lahkotno vzpenjajo kvishku na dolgih vitkih steblih. Pri tovrstnih plastikah je Tone Demshar ustvaril vtis organske rasti, do neke mere celo vtis gibanja kiparske forme. Nekatere od na ta nachin zlozhenih, orkestriranih plastik je »prerezal« – oblikoval tako, da sta tudi gledalcu dostopna njihov notranjih ustroj in pravilna sestava jedra (t. i. »Prirezanke«).

Eden od motivov v kiparskem opusu Toneta Demsharja je bilo drevo, ki je dobilo simbolno vlogo. Kroshnja je pri reliefu »Shtirje letni chasi«, osrednjem delu iz tega motivnega sklopa, sestavljena iz shtirih ploshch z razlichnimi, ponekod vbochenimi in ponekod izbochenimi oblikami. Celota govori o zhivljenjskem ciklusu, o mistichni moch zhivljenja, rodovitnosti, regeneraciji in ponovni rasti, o nesmrtnosti. Korenine, ki iz zemlje chrpajo zhivljenjsko moch, so vchasih skorajda enako pomembne kot kroshnje.

Tone Demshar je pri oblikovanju plastik domiselno zachel uporabljati opechnati votlak oziroma modularec, ki ga je videl v opekarni v Chrnuchah, v kateri so zhgali njegove kipe in reliefe. V majhne kvadratne odprtine opechnatega votlaka je vstavljal drobne obraze. Takshne maske imajo v mrezhasti strukturi le redko dekorativen znachaj. Ekspresivno deformirane otroshke glavice, stisnjene v celice opechnatega satovja, z obrazi govorijo o utesnjenosti chloveka v sodobni druzhbi. Delo »Plod in sad« (1984) je simbolna, razpolovljena kroglasta oblika, v osrchju katere se skrivajo chloveshki obrazi.

Krhkost chloveshke eksistence in razchlovechenje posameznika sta osrednja tema plastik »Veliki karo« (1989) in »Zeleni smerokaz« (1989). Pri prvi suknjich osebe s sklenjenimi rokami na hrbtu tvorijo kvadratki z zmalichenimi glavicami, pri drugi je kipar otroshki obraz tesno prevezal s trakovi. Zmalichene obraze je uporabil tudi pri skupini »Kapitelov« (1991). V obliko kapitela, kuzhnega znamenja ali podstavka stebra stisnjeni obrazi (in pri »Kapitelu 1991« stopala) so tisti vsebinski poudarek, ki povsem preglasi morebitne »spomenishke« nastavke tovrstnih plastik. V »Avtoportret« (1984) in »Antimuzo« (1985) je Demshar vkljuchil odlitek lastnega obraza z zaprtimi ochmi. Umetnik je zazrt v svoj notranji svet. Obraz je rahlo deformiran in spominja na mrtvashko masko (slutnja prezgodnje smrti).

Pri »Antimuzi« so del kiparske sestavljanke vojashki shkornji, ki pri plastikah »Mir« in »Samodrzhec« (obe iz 1985) dobijo vlogo osrednjega vsebinskega poudarka. Dopasni kip Demsharjevega samodrzhca ima odbito glavo, njegovo drobovje pa sestavljajo vojashki shkornji. Druzhbenokritichnost in antimilitarizem sta she bolj ochitna pri plastiki »Medaljer« (1985). Da gre pri doprsju, izrezanem iz modularca, za vojashkega chastnika, prichajo epolete in oficirska kapa. Drobne glavice v strukturi votlaka imajo vlogo »medalj«.

Umetnik je znal biti tudi duhovit. »Preobrazba« (1989, zhgana glina in les) prikazuje metamorfozo chloveshkega obraza v jabolko. »Optimist« (1991) je doprsni kip deklice z zavezanimi ochmi in jabolkom na glavi. »Kroshnji« (1992) sta plastiki, ki bolj kot na obliko drevesa spominjata na chloveshke mozhgane.

Tone Demshar je intenzivno nadaljeval s kiparskimi iskanji. Nove kiparske uchinke in mozhnosti stopnjevanja izraznosti kiparskih teles je preizkusil pri ciklusu »Vdove« (1991–1994), izdelanem v kombinirani tehniki (zhgana glina in les). Okenski okvir, v katerega je postavljal zhenske in atribute, ki dolochajo njihovo usodo in chustvena stanja, je bil mejnik med iluzijo in realnostjo. Podobe osamljenih zhena v oknih imajo ekspresiven znachaj v nasprotju do starejshih figuralnih motivov s humornimi ali erotichnimi uchinki. Aluzij na sochasne balkanske spopade ni bilo mogoche spregledati.

Glavna vrata ljubljanske stolnice sv. Nikolaja, ki jih je Tone Demshar izdelal v bronu leta 1996, so potrdila kiparjevo usposobljenost za izvrshitev najzahtevnejshih kiparskih nalog, ki so v konkretnem primeru zahtevale tako sposhtovanje zgodovinskega izrochila kot sodobno kiparsko interpretacijo. Na obzorju je bila nova, morda bronasta doba v kiparstvu Toneta Demsharja.