Revija SRP 125/126

Irina Rahovsky Kralj

 

LIKOVNA DELA /PORTRETI/

 

 

1. Primozh Trubar, 2008, olje, platno, 100 x 70 cm

2. dr. France Presheren, 2003, akril, platno, 100 x 80 cm

3. Ivan Cankar, 2007, akril, platno, 100 x 70 cm

4. Berta Bojetu, 2004, akril, platno, 100 x 80 cm

5. Pesnik Tone Pavchek z muzo, 2002, olje, platno, 100 x 100 cm

6. Marij Pregelj, 1995, olje, platno, 50 x 40 cm

7. Bozhidar Jakac, 2002, akril, platno, 100 x 100 cm

8. Ivana Kobilca, 1984, olje, platno, 100 x 80 cm

 

Naslovnica

9. Marij Kogoj, 2003, olje, platno, 120 x 120 cm

 

Fotografije del: Marjan Smerke

 

 

 

 

 sl. 1

 

 

 

 

 sl. 2

 

 

 

 

 sl. 3

 

 

 

 

 sl. 4

 

 

 

 

 sl. 5

 

 

 

 

 sl. 6

 

 

 

 

 sl. 7

 

 

 

 

 sl. 8

 

 

 

 

 nasl. 9

 

 

 

Irina Rahovsky Kralj se je rodila 11. oktobra 1937 v Ljubljani. Oche Pavel Fjodorovich Rahovsky je izhajal iz ruske plemishke druzhine. Po oktobrski revoluciji se je preselil v Ljubljano. Vojashko akademijo je dokonchal v Beli Crkvi (Vojvodina, Srbija), pozneje pa she litografsko sholo. Slikarkino mater Ivano Rahovsky, rojeno Kolman, je spoznal v Beogradu, kjer je bila zaposlena v kabinetu dr. Antona Koroshca.

Irina Rahovsky Kralj je zachela slikati in risati zhe pred vpisom v osnovno sholo. Prve perorisbe je objavila v chasniku Borba. Z malo plastiko v glini se je spoznala v ateljeju kiparja Toma Rosandicha v Beogradu. Leta 1953 se je druzhina preselila v Ljubljano. Tu je obiskovala realko, na kateri jo je umetnostno vzgojo pouchevala Vida Fakin. Sodelovala je z revijo Mlada pota. Po enem letu shtudija na medicinski fakulteti se je prepisala na shtudij psihologije in filozofije na Filozofski fakulteti (absolvirala je leta 1962). Leta 1958 je zachela vzporedno obiskovati Akademijo upodabljajochih umetnosti (danes ALU). Leta 1963 je diplomirala pri prof. Nikolaju Omerzi in prejela shtudentsko Preshernovo nagrado. Jeseni 1963 je postala chlanica Drushtva slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani. Prvo samostojno razstavo je priredila leta 1964 v Kamniku. Od leta 1965 je imela status svobodne umetnice. Leta 1971 je konchala dveletni shtudij restavratorstva in konservatorstva pri prof. Mirku Shubicu. Od ustanovitve leta 1975 je bila chlanica Drushtva bezhigrajskih likovnikov. Dalj chasa je zhivela in delovala v tujini (1974 Filadelfija, 1981 in 1985 v Chicagu). Umrla je leta 2011 v Ljubljani.

 

(biografski podatki so povzeti po: Tamara Kralj Jare, Kroki zhivljenja in dela slikarke;  v monografiji Irina Rahovsky Kralj, Slovenska matica, 2015)

 

Samostojne razstave: od 1964 do 2008 v Kamniku, Celju, Ljubljani, Piranu, Zhalcu, Mariboru, Chicagu, Trebinju (BiH), Novem mestu, Kanalu ob Sochi, Murski Soboti, Vrhniki.