revijasrp.si

 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
 
Letnik 23, (oktober) 2015
shtevilka 123/124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
oktober 2015 shtevilka 123/124
 

Vsebina Revije SRP

 
Jozha Lovrenchich
Poldan
123/124, 4
 
  Lev Detela Egipchanska rapsodija
123/124, 7
 
 
Jasna Janezh
Zvezdni prah
123/124, 23
 
 
Darja Urh
Rdechi dezhnik
123/124, 26
 
 
Milenko Strashek
Naj se dotaknem neba /haikuji in tanke/
123/124, 28
 
 
Ivo Antich
Tiger v galeriji /»haiku hajka« ob slikarstvu Bojana Bense, 2008-2015/
 
123/124, 34
 
 
Ivo Antich
Farme forme /epigramizmi/
123/124, 39
 
  Lev Detela Dogodek v kachjem gozdu
123/124, 43
 
  Matjazh Jarc Zlata lina. (zapisi z onega sveta)
123/124, 46
 

Prevajalnica

 
Jevgenij Baratinski
prev: Ivo Antich
Vse je misel
123/124, 77
 
 
Luigi Cannillo
prev: Jolka Milich
Materin red
123/124, 79
 
 
Aldina De Stefano
prev: Jolka Milich
Deset haikujev
123/124, 82
 
 
Sandro Pecchiari
prev: Jolka Milich
Prelivanje tvojih voda
123/124, 85
 
 
Jean Bodin
prev: Nadja Jarc
Ustolichevanje /odlomek iz knjige Shest knjig o republiki, 1576/
123/124, 89
 

Likovna priloga

 
Damir Globochnik
»Domovanje skrivnosti«
123/124, 94
 
 
Andreja Peklaj
Likovna dela /fotografije/
123/124, 96
 
 
Damir Globochnik
Maksim Gaspari – karikaturist
123/124, 105
 

Esejnica

 
Peter Amalietti
Slovenshchina – prajezik chloveshtva
123/124, 111
 

Za zgodovinski spomin

 
Damir Globochnik
Svoji k svojim!
123/124, 128
 
  Branko J. Hribovshek Zaton Zahoda
123/124, 137
 

Iz zgodovinskega spomina

 
Damir Globochnik
Kranjski Janez na spomeniku padlih vojakov v prvi svetovni vojni
123/124, 162
 
 
Franc Krizhnar
Zgodnja slovenska glasba od nekdaj do danes
123/124, 170
 
 
Ivan Tomazhich
Slovenci in Baski – (pred)indoevropske zveze
123/124, 177
 

Vprashalnica

 
Jolka Milich
 O tem in onem
123/124, 187
 
 
Stane Jagodich
Chlovek !
123/124, 191
 

Dokumenti

 
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
»Breme lastnishtva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In she nekaj malega o vrednoti delo
 
123/124, 193